Zes vragen en antwoorden over het Kennispoort Verloskunde Academiecongres 2020 omdat wij begrijpen dat afwijken van een traditie vragen kan oproepen.

Voor wie is dit congres bedoeld?

Op 7 februari aanstaande hebben wij plaats voor maximaal 300 deelnemers die verbonden zijn aan de opleidingen verloskunde en de onderzoeksgroepen. Alle studenten, stagebegeleiders, promovendi, docenten en onderzoekers van de opleidingen verloskunde in Nederland kunnen zich inschrijven. De opleidingen hebben met elkaar een verdeelsleutel afgesproken dus zo zorgen we voor een evenwichtige verdeling van deelnemers.

Ik vind dit congres ook interessant maar behoor niet tot de doelgroep? Wat nu?

De vier plenaire lezingen (Renfrew, de Jonge, Hermsen en Rotmans) worden integraal opgenomen en zijn binnen een week na het congres via het YouTube kanaal van Kennispoort Verloskunde te volgen. Van alle workshops en sessies in subgroepen wordt geen openbaar verslag gemaakt.

Ik behoor tot de doelgroep en schrijf me in. Wanneer is mijn plaatsing definitief?

Je krijgt een bevestiging van inschrijving per mail zodat je weet dat jouw aanmelding is binnengekomen. In de tweede week van januari volgt een formele bevestiging.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Als je jezelf inschrijft voor het congres betekent het dat je akkoord gaat met de no-show regeling. Als jouw inschrijving formeel is bevestigd dan betekent het dat – als je niet komt opdagen op 7 februari aanstaande – je een no-show rekening ontvangt van € 99,00 die je zelf dient te betalen. Deelname is dus zonder kosten tenzij je niet aanwezig kunt zijn.

Dien ik een abstract aan te leveren voor dit congres?

Het is voor de 2020 editie van het Kennispoort Verloskunde Academiecongres niet nodig om een abstract in te dienen bij de congrescommissie ter beoordeling, De congrescommissie heeft ervoor gekozen om op een hele andere wijze het congres te programmeren dan bij de voorgaande edities van het Kennispoort Verloskunde Congres het geval was.

Waarom wijken jullie af van de traditionele aanpak?

De doelen voor het Kennispoort Verloskunde Academiecongres zijn opnieuw geformuleerd. Op basis van de evaluaties van de voorgaande congressen in combinatie met de wens om de lijnen tussen de opleidingen en onderzoeksgroepen te versterken, is deze andere aanpak geboren. De congrescommissie gaat dit Academiecongres evalueren om te zien of de beoogde doelstellingen worden behaald.