Terugkijken

Het webinar terugkijken kan via deze link

Zwangere vrouwen in kwetsbare omstandigheden hebben meer kans op ongunstige perinatale uitkomsten. Het creëren van gelijke kansen bij de start van het leven staat hoog op de agenda maar is nog niet overal gerealiseerd. Hoe kunnen we gezondheidswinst boeken voor moeder en kind?

In dit webinar op 20 april aanstaande (20.00-21.15 uur) delen onderzoekers en een aantal betrokken zorgverleners hun inzichten over sociale verloskunde, over de noodzakelijke samenwerking met ketenpartners om dit te kunnen realiseren en successen en knelpunten die ervaren worden.

Programma

Gespreksleider Jolijn Betlem ontvangt u namens Kennispoort Verloskunde graag online op dinsdag 20 april aanstaande om 20.00 uur.

Heeft u vragen aan één van onze gasten in het panel? Deze vragen kunt u ook via de chatfunctie indienen.

20.00 – 20.05 Inleiding door Marianne Nieuwenhuijze

Korte inleiding door prof. dr. Marianne Nieuwenhuijze (AVM). Zij licht toe waarom sociale verloskunde van belang is en wat dit betekent voor de zorg door verloskundigen en voor hun samenwerking met het sociale domein.

 
20.05 – 20.25 Hoe onderkennen verloskundigen welke zwangere vrouwen minder gezondheidsvaardig zijn of leven in kwetsbare situaties?

Marjolein Gravendeel MSc deelt de resultaten van haar onderzoek over de ontwikkeling van een gespreksinstrument dat zorgverleners in de geboortezorg helpt een beter beeld te krijgen van cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Dr. Darie Daemers (AVM), dr. Marijke Hendrix (AVM), Marianne van den Hof MSc (AVAG) projectleden van het onderzoeksteam Samen voor Gezondheid (SvG): positieve start voor aanstaande moeders en kinderen, presenteren hun onderzoek naar het signaleren van kwetsbare zwangere vrouwen door verloskundigen en de samenwerking met de JGZ in de doorgeleiding van deze zwangere vrouwen naar het sociale domein.

 

Via de chatfunctie kunt u uw vragen aan de onderzoekers voorleggen en dan reageren zij direct tijdens de presentaties.

 
   

 

 

 
20.25 -21.15 Gesprek over sociale verloskunde in de praktijk

  • Eerstelijns verloskundige Jeanette Neggers (verloskundigenpraktijk Puur, Kerkrade)
  • Tessa van Leeuwen (Manager jeugdgezondheidszorg bij GGD Groningen, partner in Samen voor Gezondheid)
  • Onderzoekers Darie Daemers, Marijke Hendrix en Marianne Nieuwenhuijze gaan vervolgens met elkaar, en met u als publiek, in gesprek over sociale verloskunde. Wat is nodig om dit samen met andere (keten)partners te realiseren. Successen en knelpunten worden met elkaar besproken.
 

 

Gespreksleider Jolijn Betlem ontvangt u namens Kennispoort Verloskunde graag online op dinsdag 20 april aanstaande om 20.00 uur.

Heeft u vragen aan één van onze gasten in het panel? Deze vragen kunt u ook via de chatfunctie indienen.

Meld je hier aan