Jaarindex 2014; verloskunde onderzoek in Nederland

Binnen de verloskunde in Nederland vindt veel onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt bij elkaar gebracht in de jaarindex “Verloskunde onderzoek in Nederland”. In deze 8e jaargang van de jaarindex, zijn 138 beschrijvingen van onderzoeksprojecten opgenomen. Dit is bijna 15% meer dan vorig jaar. In totaal, zijn er 37 nieuwe projecten toegevoegd. Daarmee geeft de jaarindex 2014 een breed beeld van het verloskundig onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde is van groot belang. Een constante stroom van onderzoek is nodig om de zorg voor moeder en kind te blijven verbeteren. Die zorg is de basis voor de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties in Nederland.

Dit jaar heeft de jaarindex een iets andere opzet gekregen. De onderzoeken worden altijd ingedeeld aan de hand van een aantal aandachtsgebieden: (1) epidemiologie, (2) organisatie en (3) kwaliteit van de cliëntenzorg. Deze aandachtsgebieden hebben een aantal sub-gebieden met elk een eigen hoofdstuk in de jaarindex. Dit jaar wordt ieder hoofdstuk ingeleid door twee experts uit het betreffende aandachtsgebied. Dit multidisciplinaire duo beschrijft wat er speelt in het aandachtsgebied en waar onderwerpen liggen die verder onderzoek nodig hebben. Daarmee wil de jaarindex ook een inspiratiebron zijn voor nieuw onderzoek.

Het multidisciplinaire karakter van het veld is ook herkenbaar in veel onderzoeksprojecten. De Regionale Consortia, die met ondersteuning van ZonMw een start hebben gemaakt, spelen daarin een belangrijke rol. De gegevens van alle consortia zijn opgenomen in deze jaarindex.
Daarnaast hebben diverse onderzoeken van de consortia ook een plek gekregen in de jaarindex.

Kennispoort Verloskunde
Kennispoort Verloskunde richt zich op iedereen die professioneel betrokken is bij zwangerschap en geboorte. De meerderheid van de geregistreerde gebruikers van Kennispoort zijn actief als verloskundige (in opleiding), gynaecoloog (in opleiding), verpleegkundige, kraamhulp, verloskundig actieve huisartsen, kinderarts, of als docent dan wel onderzoeker aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige en werkt samen met professionele organisaties in de verloskundige zorg.

Het platform Kennispoort Verloskunde wil onderzoek in de verloskunde zichtbaar maken, samenbrengen en stimuleren. De jaarindex “Verloskunde Onderzoek in Nederland” is één van de manieren om dit te realiseren, naast het Kennispoort Verloskunde congres, de website en de nieuwsbrief. In deze jaarindex is plek voor lopende projecten, projecten die binnen enkele maanden van start gaan en projecten die niet langer dan een jaar geleden zijn afgesloten. In alle gevallen gaat het om onderzoek dat raakt aan de verloskundige zorg in Nederland.
De jaarindex is een dynamisch document dat voortdurend wordt uitgebreid en aangevuld. Alle onderzoeken uit de jaarindex zijn ook te vinden op de website van Kennispoort Verloskunde:
https://www.kennispoort-verloskunde.nl.

Mocht u uw eigen onderzoek willen aanmelden of anderen willen attenderen op de mogelijkheid om zijn/haar onderzoek aan te melden dan wordt u van harte uitgenodigd.

Aanmelden doet u via de website van Kennispoort Verloskunde, waar u alle benodigde informatie aantreft.

 

Redactiecommissie:
Arie Franx, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Elies de Geus, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Paul Heere, Kennispoort Verloskunde
Marianne Nieuwenhuijze, Academie Verloskunde Maastricht
Hanneke Torij, Verloskunde Academie Rotterdam