Jaarindex 2016; verloskunde onderzoek in Nederland

Binnen de verloskunde in Nederland vindt veel onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt al langer bij elkaar gebracht in de jaarindex “Verloskunde onderzoek in Nederland”.

Deze negende ‘jaargang’ van de Jaarindex is afwijkend en vernieuwend omdat wij dit jaar de overstap maken van een papieren, fysieke bundeling van gegevens naar een online database die de titel Jaarindex 2016 draagt. Doel is om op deze wijze een volledig, actuele en meer gebruiksvriendelijke database voor onderzoekers en professionals in de geboortezorg te realiseren.

De Jaarindex 2016 geeft een breed beeld van het verloskundig onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde is van groot belang. Een constante stroom van onderzoek is nodig om de zorg voor moeder en kind te blijven verbeteren. Die zorg is de basis voor de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties in Nederland.

Het multidisciplinaire karakter van het veld is ook herkenbaar in veel onderzoeksprojecten. De Regionale Consortia, die met ondersteuning van ZonMw een start hebben gemaakt, spelen daarin een belangrijke rol. De gegevens van alle consortia zijn opgenomen in deze jaarindex. Daarnaast hebben veel onderzoeken van de consortia ook een plek gekregen in de Jaarindex.

Het platform Kennispoort Verloskunde wil onderzoek in de verloskunde zichtbaar maken, samenbrengen en stimuleren. De jaarindex op onze website is één van de manieren om dit te realiseren, naast het Kennispoort Verloskunde congres en onze nieuwsservice.

In deze jaarindex is plek voor lopende projecten, projecten die binnen enkele maanden van start gaan en projecten die niet langer dan drie jaar geleden zijn afgesloten. In alle gevallen gaat het om onderzoek dat raakt aan de verloskundige zorg in Nederland.

De jaarindex is een dynamische database die voortdurend wordt uitgebreid en aangevuld. Mocht u uw eigen onderzoek willen aanmelden of anderen willen attenderen op de mogelijkheid om zijn/haar onderzoek aan te melden dan wordt u van harte uitgenodigd.

Mail naar jaarindex@kennispoortverloskunde.nl

 

Redactiecommissie:
Arie Franx, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Elies de Geus, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Linda Glebbeek, Kennispoort Verloskunde
Marianne Nieuwenhuijze, Academie Verloskunde Maastricht
Hanneke Torij, Verloskunde Academie Rotterdam