Vistad I, Cvancarova M, Hustad B et al. Vaginal breech delivery: results of a prospective registration study. BMC Pregnancy and Childbirth 2013;13:153. DOI:10.1186/1471-2393-13-153
Directe link naar de samenvatting van het artikel

In Nederland daalde het percentage vaginale stuitbevallingen van 50% vóór de Term Breech Trial in de jaren negentig naar 20% erna. Noorwegen is geplande vaginale bevallingen blijven uitvoeren volgens strikte richtlijnen. Deze studie evalueerde à terme stuitbevallingen van eenlingen, waarbij geplande sectio’s werden vergeleken met geplande vaginale bevallingen. Prospectief geregistreerde gegevens werden gebruikt van een Noors ziekenhuis tussen 2001 en 2011.

Van de 568 geïncludeerde vrouwen, hadden er 279 (49%) een geplande sectio en 289 (51%) een geplande vaginale bevalling. Een spoedsectio werd uitgevoerd bij 104 (36.3%) van de geplande vaginale bevallingen waardoor totaal 185 vrouwen vaginaal bevielen (33%). Het gemiddeld geboortegewicht was hoger in de groep met geplande sectio’s (3.531g) dan in de met groep geplande vaginale bevallingen (3.399g). Er waren geen neonatale sterfgevallen. Twee gevallen van ernstige neonatale morbiditeit waren gerapporteerd in de groep met geplande vaginale bevallingen. Het aantal overdrachten naar de NICU was 8 (2.9%) bij de geplande sectio’s en 29 (10%) bij de geplande vaginale bevallingen waarvan maar één baby ≥4 dagen was opgenomen. Geen van de baby’s met NICU-opname had restverschijnselen op de lange termijn (follow-up 1-11 jaar). Het aantal baby’s met groeivertraging (<P10) was 25 bij de geplande sectio’s en 51 bij de geplande vaginale bevallingen. Aangaande maternale morbiditeit was alleen bloedverlies significant hoger bij de geplande sectio’s dan bij de vaginale bevallingen.

Ondanks dat de studie onvoldoende power had om aan te kunnen tonen dat vaginale stuitbevallingen volkomen veilig zijn, vinden de auteurs dat vaginale stuitbevallingen acceptabel zijn onder de volgende voorwaarden: strikte richtlijnen en selectiecriteria, adequate foetale monitoring, en voldoende vaginale stuitbevallingen om bekwaamheid van zorgverleners op peil te houden. Tevens moeten vrouwen op de hoogte gebracht worden van de verhoogde kans op een kortdurende NICU-opname.