Werkt u als zorgverlener in de geboortezorg in de regio Zuidoost Brabant of Limburg? Dan is de nieuwe e-learning over gezamenlijke besluitvorming van 9 januari tot 28 februari 2018 beschikbaar. In deze regio’s kunnen eerstelijns- en klinisch verloskundigen, gynaecologen, O&G verpleegkundigen en kraamverzorgenden zonder kosten aan deze e-learning deelnemen.

Vertegenwoordigers van deze beroepsgroepen hebben – samen met cliënten en het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd – deze online cursus ontwikkeld. Zorgverleners in de VSV’s in Zuidoost Brabant en/of Limburg kunnen zich individueel of als groep aanmelden voor de gratis e-learning per e-mail naar Joyce Molenaar (J.Molenaar@AV-M.nl).

De verwachting is dat de e-learning in het najaar van 2018 landelijk beschikbaar komt.

 

 

 

 

 

 

 

Accreditatie is verleend door de KNOV, V & V, Kenniscentrum Kraamzorg en NVOG.
Voorwaarde voor het verkrijgen van de accreditatiepunten:

– Het doorlopen van de e-learning (het programma houdt dit automatisch bij)

– De eindtoets met goed gevolg maken vóór 28 februari 2018 (6 van de 10 vragen juist beantwoorden)

– Het invullen van een evaluatieformulier voor de doorontwikkeling van de e-learning: direct na de eindtoets en 6 weken na de eindtoets.

Gezamenlijke besluitvorming biedt cliënten en zorgverleners in de geboortezorg veel voordelen, zoals betere communicatie en samenwerking, beter gedragen besluiten, en meer tevredenheid. Maar in de dagelijkse praktijk vinden zorgverleners het ook moeilijk de cliënt te ondersteunen in het maken van keuzes. Bijvoorbeeld als er weinig tijd is, bij verschillen in waarden, verwachtingen en wensen, en als er meer personen bij betrokken zijn zoals partner, familie en vrienden van de cliënt en verschillende zorgverleners. De e-learning sluit aan bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (2016) en de ambitie uit de Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022 (CPZ, nov. 2017): in 2022 is de cliënt een gelijkwaardige partner en beslist zij samen met de zorgprofessional.

De e-learning is informatief, interactief en vooral erg praktisch, zodat zorgverleners direct aan de slag kunnen. Het doel is het verbeteren van inzicht, kennis, attitude en vaardigheden om gezamenlijke besluitvorming toe te passen in de dynamiek van de dagelijkse geboortezorg met cliënten en in samenwerking met andere zorgverleners. De cursus duurt 2 uur verdeeld over 4 modules van minimaal 30 minuten: Introductie in gezamenlijke besluitvorming, Coaching in empowerment, Gezamenlijke besluitvorming in specifieke situaties, Gezamenlijke besluitvorming in het geboortezorgnetwerk. We werken met filmfragmenten, PowerPointpresentaties, korte teksten, oefeningen, reflectievragen, interviews en tips. Deelnemers ontvangen ook informatiemateriaal voor cliënten over gezamenlijke besluitvorming. De zorgverlener kiest steeds het moment van inloggen. We adviseren om 1 module per week te doen, maar sneller of langzamer is mogelijk.

Over het Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze, professor Raymond de Vries, en onderzoekers Luc Budé, Franka Cadee, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Evelien van Limbeek, Astrid Merkx, Joyce Molenaar, Anneke Pouwels, Suzanne Thompson, Maaike Vogels en Bert Zeegers.

De projecten en het onderzoek zijn gericht op goed onderbouwde innovaties voor de geboortezorg en het ‘bevorderen van healthy families’ (‘gezonde gezinnen’). Het lectoraat ontwikkelt vooruitstrevende projecten samen met cliënten en professionals. Het wil daarmee de gezondheid van moeder en kind bij de start van het leven bevorderen en fysiologische processen rondom zwangerschap en geboorte ondersteunen. De periode rondom de zwangerschap biedt kansen voor gezondheidsbevordering van de huidige generatie, met positieve effecten voor toekomstige generaties. Cliëntparticipatie en dialoog gestuurde zorg staan centraal; digitale mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke ondersteuning. Het onderzoek en de projecten binnen het lectoraat sluiten aan op het Zuyd zwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie, waaronder het evidence-based handelen.