De onderzoekers van de omvangrijke studie ‘Amsterdam Born Children and their Development’ (ABCD) hebben 31 maart de eerste resultaten vrijgegeven op een symposium in Amsterdam.

De onderzoekers van de omvangrijke studie ‘Amsterdam Born Children and their Development’ (ABCD) hebben 31 maart de eerste resultaten vrijgegeven op een symposium in Amsterdam. Met name over de schadelijke gevolgen van werkstress tijdens de zwangerschap, is uitvoerig bericht in de landelijke media. Onderzoeker Dr. Tanja Vrijkotte meldde dat op basis van de ABCD-gegevens blijkt dat bij vrouwen die 32 uur per week werken en geregeld blootstaan aan werkstress de groei van hun kind negatief wordt beïnvloed. Uit aanvullend onderzoek moet blijken wat de toelaatbare grens is voor werkstress. Projectleider Prof. Dr. Gouke Bonsel hoopt dat die grens vervolgens wordt vastgelegd in een wettelijke richtlijn.

De ABCD-studie onderzoekt langdurig de relatie tussen leefgewoonten en leef­omstandigheden tijdens de zwangerschap en de gezondheid van het kind bij de geboorte en op latere leeftijd. De kinderen van ruim 7000 Amsterdamse vrouwen worden daartoe gevolgd tot ze de volwassen leeftijd bereiken. De ABCD-onderzoekers hopen zo meer bewijs te vinden voor de zogenoemde Barker-hypothese, die stelt dat de gezondheid van mensen niet alleen wordt beïnvloed door factoren die ná iemands geboorte spelen, maar dat de spreekwoordelijke teller al in de baar­moeder begint te lopen. Binnen het onderzoek gaat speciale aandacht uit naar verschillen tussen bevolkingsgroepen. De projectleiding van de ABCD-studie is in handen van Dr. Marcel van der Wal (GGD Amsterdam) en Prof.dr Gouke Bonsel (AMC, Universiteit van Amsterdam).

Inmiddels lopen er verscheidene onderzoeken die gebruik van maken van de brondata uit de ABCD-studie. Meer hier­over valt te lezen op de informatieve website www.abcd-study.nl. Nieuwe onderzoeksvoorstellen zijn nog steeds welkom, evenals stagiaires die willen participeren in de lopende onderzoeken.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar: abcd@ggd.amsterdam.nl of bellen met Manon van Eijsden (020-555.5592) of Geertje Goedhart (020-555.5489).

Alle samenvattingen en Powerpoint-presentaties van het ABCD-symposium zijn te vinden in de onderzoeksdatabase van Kennispoort Verloskunde. Ga naar het onderdeel ‘onderzoeken‘ en zoek op trefwoord ‘ABCD’.