Op vrijdag 7 februari 2020 staat het Kennispoort Verloskunde Academiecongres 2020 op de agenda. Deze editie van het Kennispoort congres is speciaal bedoeld voor alle verloskundigen in opleiding, promovendi, stagebegeleiders, docenten en onderzoekers die werken aan de opleidingen verloskunde.

Hiermee wijken wij af van een lange Kennispoort traditie om een congres voor een breed publiek te programmeren. Het doel om studenten, promovendi, stagebegeleiders, docenten en onderzoekers op deze landelijke bijeenkomst te verbinden op inhoudelijke thema’s, willen wij in onze 2020 editie graag prioriteit geven omdat dat beter past bij de doelstellingen van de SOV (Samenwerkende Opleidingen Verloskunde).

Naast de speciale editie van het congres heeft Kennispoort Verloskunde uiteraard ook andere kanalen om juist wel alle professionals in de geboortezorg te bereiken. Na de zomer gaan wij weer verder met onze reeks interactieve webinars. Op 23 september aanstaande staat het webinar over de resultaten van de IRIS-studie op het programma. U kunt dan – thuis of op het werk – eenvoudig inloggen via uw pc, laptop, tablet of smartphone en dan wordt u binnen drie kwartier bijgepraat over de voor- en nadelen van standaard echoscopisch onderzoek in het derde trimester.

De webinars, de website van Kennispoort Verloskunde en onze nieuwsservice zijn bedoeld om u een  actuele doorkijk te geven in (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek op ons vakgebied. Het uiteindelijke doel van onze inspanningen is om op deze wijze bij te dragen aan het verbeteren van de verloskundige zorg voor moeder en kind. De meerderheid van onze geregistreerde gebruikers zijn actief als verloskundige (in opleiding), gynaecoloog (in opleiding), verpleegkundige, kraamverzorgende, verloskundig actieve huisartsen, kinderarts, of als docent dan wel als onderzoeker aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Ik wens u een mooie zomer toe!

Linda Glebbeek

Hoofdredacteur Kennispoort Verloskunde