Schaaf JM, Liem SMS, Mol BWJ et al. Ethnic and Racial Disparities in the Risk of Preterm Birth: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Perinatol 2013;30:433–450. DOI:10.1055/s-0032-1326988
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Vroeggeboorte is een van de belangrijkste oorzaken van perinatale mortaliteit en morbiditeit. De incidentie van vroeggeboorte (<37 weken) in Europa is 7%. Nederlandse onderzoekers voerden een review uit om te kijken of etniciteit een risicofactor is voor vroeggeboorte. Ze includeerden 45 artikelen uit Medline en Embase van 1983 tot augustus 2011 (N=2.866).

Etniciteit werd verdeeld in donker (met name Afrikaans-Amerikaans), Aziatisch, Spaans, overig (Noord- Afrikaans en Aboriginals) en blank (referentiegroep). Van de 45 studies waren er 41 die een significante associatie aantoonden tussen prematuriteit en etniciteit. De incidentie van vroeggeboorte was 4,9-39,8% onder donkere zwangeren (30 studies) en 2,3-16% onder Aziatische zwangeren (17 studies). Onder Spaanse zwangeren (11 studies) en de groep overige zwangeren (11 studies) kon de incidentie niet goed bepaald worden door verschillen in studieopzet.

Donkere zwangeren hadden een verhoogd risico op vroeggeboorte met een gepoolde OR van 2.0 (1.8-2.2) ten opzichte van blanke zwangeren. Aziatische zwangeren hadden geen verhoogd risico op vroeggeboorte (afzonderlijke OR’s lopen van 0.6-2.3). De subgroep Filipijnse zwangeren had het hoogste risico. OR’s van Spaanse zwangeren vergeleken met blanke zwangeren varieerden tussen 0.7 en 1.5.

De auteurs concluderen dat de zorg zich meer moet richten op maatregelen ter preventie van vroeggeboorte bij bepaalde etnische groepen. Wat de auteurs zich afvragen is of verschillende etnische groepen geen verschillende fysiologische zwangerschapsduur hebben. Dit is tot op heden nooit onderzocht.