In een studie van Hoskovec et al. (Prenatal Diagnosis, 2008) werd onderzoek gedaan naar de verschillende angstniveaus bij vrouwen.

In een studie van Hoskovec et al. (Prenatal Diagnosis, 2008) werd onderzoek gedaan naar de verschillende angstniveaus bij vrouwen. Het betrof vrouwen die verwezen werden voor genetische counseling, in verband met het vinden van soft ultrasound markers, vanwege gevorderde leeftijd of vanwege abnormale serum screening resultaten. 215 zwangeren uit een aantal prenatale diagnostische centra in Houston participeerden in de studie: Het angstniveau werd gemeten door 20 vragen over hoe de persoon zich op dit moment voelt (state anxiety) en vergeleken met hoe de persoon zich normaal voelt (trait anxiety). Daarnaast werd een vragenlijst met demografische gegevens ingevuld. De resultaten laten zien dat, ondanks dat vrouwen bij de bevinding van soft ultrasound markers minder en soms controversiële informatie kregen, zij geen verhoogde scores hadden in state en trait anxiety vergeleken met vrouwen die waren verwezen voor abnormale serumscreeningen (p=0.17). Zwangeren uit de abnormale maternale screeningsgroep en uit de softmarker groep hadden een hogere state anxiety dan zwangeren uit de gevorderde leeftijd (p= 0.004 en 0.007 resp.), terwijl de twee groepen onderling geen verschil vertoonden. Het mogelijke risico, de beslissing om amniocentese te ondergaan, opleidingsniveau en inkomen waren factoren die significant van invloed waren op de scores van angst van de vrouwen.