Franse onderzoekers van de EPIPAGE Study Group (L. Foix-L’Hélias et al.) publiceren in de BJOG van januari 2008 (115: 275-282) studieresultaten over de impact van het gebruik van antenatale corticosteroiden (ACS) op sterfte, cerebrale laesies en neurologische uitkomsten op vijfjarige leeftijd.

Franse onderzoekers van de EPIPAGE Study Group (L. Foix-L’Hélias et al.) publiceren in de BJOG van januari 2008 (115: 275-282) studieresultaten over de impact van het gebruik van antenatale corticosteroiden (ACS) op sterfte, cerebrale laesies en neurologische uitkomsten op vijfjarige leeftijd.

De onderzoekers concluderen dat de ACS-therapie de kans op overleven van vroeg- en extreem vroeggeboren kinderen verhoogd. Er is weinig bewijs dat het de lange termijnuitkomsten in ontwikkeling en gedrag positief beïnvloed bij de kinderen die zijn geboren tussen 28-32 weken. Voor de groep kinderen geboren < 28 weken is er geen bewijs van beïnvloeding. Het volledige artikel is kosteloos te downloaden bij Blackwell-Synergy.