Baker GA, Browning N, Meador KJ et al. Effects of breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs.
Neurology 2010;75:1954–1960

The Neurodevelopment Effects of Antiepileptic Drugs Study (NEAD) onderzoekt de langetermijneffecten van anti-epileptica gebruik van moeder op het ongeboren kind. De studie, uitgevoerd in 25 epilepsiecentra in Amerika en Engeland, includeerde tussen 1999 en 2004 zwangeren met epilepsie die één van de volgende anti-epileptica (AED) gebruikten: carbamazepine (Tegretol), lamotrigine (Lambipol), phenytoin (Dilantin) of valproate (Valproate Sandoz). Geëxcludeerd werden zwangeren met een IQ < 70 (o.a. omdat het IQ van de moeder de belangrijkste voorspeller is voor het IQ van het kind), zwangeren die een toegevoegd risico hadden (o.a. HIV en diabetes) en zwangeren die het afgelopen jaar drugs gebruikt hadden. Als uitkomstmaat gold een cognitieve ontwikkeling op driejarige leeftijd van kinderen die borstvoeding kregen en kinderen die dit niet gehad hadden.
Confounders waarvoor gecorrigeerd werd waren ondermeer maternaal IQ, leeftijd, opleiding, werk hebben, etniciteit, SES, gebruik van foliumzuur, zwangerschapsduur, geboortegewicht kind, voeding en doorgemaakte ziekten van het kind.
Geïncludeerd werden 199 kinderen. Cognitieve ontwikkeling werd vastgesteld met behulp van de Differential Ability Scales, afgenomen bij een leeftijd van 36 en 45 maanden oud.
Resultaten: de onderzoekers vonden geen effect van borstvoeding (n=82) op het IQ van het driejarige kind in vergelijking met geen borstvoeding (n=112) voor wat betreft de gecombineerde AED's. Ook voor elk antie-pilepticum apart waren er geen verschillen aan te tonen in IQ. Het gemiddelde IQ in de borstgevoede groep bedroeg 99 en in de niet-borstgevoede groep 98.