Cox B, Martens E, Nemery B et al. Impact of a stepwise introduction of smoke-free legislation on the rate of preterm births: analysis of routinely collected birth data. BMJ 2013;346:f441 DOI: 10.1136/bmj.f441 Directe link naar de gratis full text versie van het artikel België heeft gefaseerd een rookverbod ingevoerd. Vanaf januari 2006 is roken verboden in openbare gelegenheden en op de meeste werkplekken. Januari 2007 volgden de restaurants en in 2010 de eetcafés. Deze studie onderzocht de trend in incidentie van vroeggeboorte (minder dan 37 weken) in Vlaanderen tussen 2002 en 2011. Zij gebruikten een bestaand databestand waarin alle geboorten in Vlaanderen worden geregistreerd. Tussen 2002 en 2011 werden 606.877 eenlingen levend geboren na een zwangerschap van 24-44 weken. Van de 448.520 (74%) spontane bevallingen, was er bij 32.123 (7,2%) sprake van vroeggeboorte. De onderzoekers hielden in de analyses rekening met persoonlijke factoren, (leeftijd moeder, pariteit, SES, nationaliteit, urbanisatie, en sekse kind), tijdsfactoren (trends, maand, en dag van de week) en populatiefactoren (nationale feestdagen, griepepidemieën, temperatuur, en luchtvervuiling). Naarmate het rookverbod verder was ingevoerd, nam de kans op vroeggeboorte verder af. De grootste afnamen in vroeggeboorte werden gezien direct na 1 januari 2007 (rookverbod in restaurants) en in de periode na 1 januari 2010 (rookverbod in eetcafés). De onderzoekers vonden geen effect op geboortegewicht of small-for-gestational age. Invoering van anti-rookbeleid lijkt de gezondheid dus al vanaf de geboorte te bevorderen. Een beperking is dat er geen data zijn over het actief of passief roken van de individuele zwangere vrouwen. Daardoor is niet zeker of de verminderde kans op vroeggeboorte ontstond door verminderd passief roken op het werk of in openbare gelegenheden, of bijvoorbeeld door minder roken in het algemeen. Nederlandse gegevens kunnen hier nader bewijs voor leveren, doordat het rookvrije beleid in cafés weer is versoepeld.