Santos F, Sheehy O, Perreault S et al. Exposure to anti-infective drugs during pregnancy and the risk of small-for-gestational-age newborns: a case–control study. BJOG 2011; 11: i-ii, 1283-1409
Directe link naar de samenvatting in BJOG

Maternale infecties blijken positief geassocieerd met een suboptimale placentadoorbloeding en dysfunctie van de vascularisatie. Als zodanig vormen ze een bedreiging voor het ontstaan van een kind wat small for gestational age (SGA) is. De vraag van deze studie is of het gebruik van antibiotica, ter bestrijding van de maternale infecties, zelf niet zorgt voor het optreden van een SGA-kind. Het onderzoek in Quebec (Canada) werd gedaan met behulp van het Qubec Pregnancy Register, waarbij 63.338 vrouwen aan de inclusiecriteria voldeden: leeftijd 15-45 jaar, verzekerd zijn en een eenling zwangerschap. De prevalentie van SGA was 13% (n=8.192). SGA werd gedefinieerd als een kind < p10, gecorrigeerd voor zwangerschapsduur en geslacht.
Het gebruik van antibiotica in het tweede en derde trimester was in de casusgroep 20,1% en in de controlegroep 18,4%. Als je alle soorten gegeven antibiotica bij elkaar nam bleek er geen associatie te bestaan voor het optreden van SGA tussen de cases en de controles (OR: 0.97; 0.91-1.04).
Zowel sulfanamides als penicilline bleken een significant verhoogd risico te geven op SGA en met name trimetroprin (OR: 1.61; 1.16-2.23). Het gebruik van antibiotica ter bestrijding van een urineweginfectie bleek een significant lager risico te geven op SGA en met name amoxicilline en nitrofuradantine (OR: 0.80; 0.66-0.98).
Conclusie is dat met name trimetroprin een verboogde kans geeft op het optreden van SGA bij toediening in het tweede/derde trimester van de zwangerschap.