Asthma during Pregnancy in a Population-Based Study -Pregnancy Complications and Adverse Perinatal Outcomes. Rejnö G, Lundholm C, Gong T et al. PLoS ONE 9(8): e104755. DOI: 10.1371/journal.pone.0104755
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel.

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte in de zwangerschap en de klachten van astma verergeren kunnen dan verergeren. In Zweden werden vier nationale registraties vergeleken om de ernst van de astma en medicatiegebruik in relatie tot zwangerschapsuitkomsten vast te stellen. Er zijn 284.214 zwangerschappen uit 266.045 vrouwen geïncludeerd (juli 2006-dec.2009). Vrouwen hebben in 9,4 % astma; ze zijn vaker jonger, roken, hebben een hoger BMI en zijn lager opgeleid dan vrouwen zonder astma.

Vrouwen met astma gebruiken in 31% medicatie in de zwangerschap. Van vrouwen die geen astma hebben, gebruikte 0,4% wel astma medicatie in de zwangerschap. Volgens de registraties heeft 4,6% van de vrouwen astma een jaar voor de conceptie. Medicatiegebruik is aanwezig vanaf het eerste trimester van de zwangerschap. De meeste vrouwen continueren de medicatie tot het derde trimester van de zwangerschap.

Er is een associatie tussen astma en bijna alle zwangerschapscomplicaties. De kans op pre-eclampsie stijgt met 15%, bloedingen in de zwangerschap met 34% en premature contracties met 52%. Daarnaast registreert men vaker een spoedsectio, lager geboortegewicht en SGA. De kans op complicaties stijgt met het toenemen van de ernst van de astma. Het is van groot belang de astma te monitoren en op tijd medicatie aan te passen om de ernst van de astma in de zwangerschap te managen en morbiditeit voor moeder en kind te voorkomen.