Gitz L, Khung-Savatovsky S, Viot G et al. Fetopathologic examination for early termination of preganancy: dogma or necessity? Am J Obstet Gynaecol 2011; 205: 467.e1-9
Directe link naar de samenvatting

Doel van deze studie was om te onderzoeken of pathologisch onderzoek van de foetus na een zwangerschapsafbreking (Termination of Pregnancy: TOP) voor de 17e week zinvol is. Het betrof zwangerschappen waar afwijkingen werden gezien bij een routine echo tussen 11 en 14 weken. Het karyotype was normaal. De vraag was: Heeft het pathologisch onderzoek een meerwaarde ten opzichte van de uitkomsten van de echo voor genetische counseling en behandeling van volgende zwangerschap? Het onderzoek werd retrospectief uitgevoerd bij 59 TOP’s tussen januari 2006 en december 2008 in twee prenatale centra in Parijs. 36 van de 59 autopsieën waren informatief. 25 (42%) van de 59 leverden extra informatie ten opzichte van de echo. Bij 22 (37%) resulteerde dit in aanpassing van de genetische counseling en bij zes in aanpassing van de behandeling van volgende zwangerschap. Autopsie na inductie leverde relatief meer bruikbare informatie dan autopsie na vacuüm curettage. Na TOP middels inductie werd bij 62% de genetische counseling aangepast en bij 17% behandeling volgende zwangerschap. De extra informatie die gevonden werd bij autopsie betrof onder andere hartafwijkingen en verscheidene syndromen. De onderzoekers concluderen dat pathologisch onderzoek van de foetus <17 weken relevant is, vooral bij een intacte foetus na TOP via inductie. Zij bevelen prospectief onderzoek aan, zodat ook de maternale fysieke en psychologische consequenties van elke methode kunnen worden beoordeeld.