Hickey L, Murphy A, Devaney D et al.The Value of Neonatal Autopsy. Neonatology 2012;101:68–73
Directe link naar de samenvatting.

Autopsie wordt toegepast om doodsoorzaken nauwkeurig op te sporen en zo de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. De laatste jaren worden er echter in Australië, Europa en Noord-Amerika minder autopsies verricht. In het Rotunda-ziekenhuis in Dublin werden de autopsies, die zijn verricht bij neonaten tussen 1994 en 2004, retrospectief onderzocht met een follow up tot 2009. Het doel was om veranderingen te bestuderen in aantallen autopsies en daarnaast om de klinische-, genetische- en auditwaarde van de autopsie vast te stellen. Geïncludeerd werden levendgeboren kinderen = 20 weken zwangerschapsduur en overleden in de neonatale periode. De uitkomstmaat was het aantal autopsies en de overeenkomst tussen de autopsiediagnose en de klinische diagnose van overlijden. Er werden 164 kinderen onderzocht; in 162 gevallen werd de doodsoorzaak vastgesteld door de klinische- en autopsiegegevens te combineren.
Autopsies namen af van 73% (1994) naar 48% (2004); tot 2009 tussen 46-50%.
Bij 91% van de autopsies kwamen de klinische en autopsie doodsoorzaak overeen. Van de veertien overige waren er acht kinderen die wellicht nog in leven zouden zijn als de klinische diagnose voor de geboorte goed gesteld was. Gedetailleerde erfelijke informatie werd verkregen in 27,4% (n=45). In 51,8% (n=85) werden er bij de autopsie onverwachte diagnoses gesteld, die niet de primaire doodsoorzaak waren. Autopsie blijft dus een waardevol middel bij de counseling richting ouders en in audits. Voor gezondheidsprofessionals ligt er dan ook een taak om ouders hier goed over te informeren.