Trots zijn wij op B.Reuleaux, R. Spekreijse, J. Westenberg en K. van de Wetering; vier (ex)studenten die de AVM scriptieprijs wonnen in 2021.

Omdat er steeds meer bevallingen in het ziekenhuis plaatsvinden pakten vier studenten van de AVM tijdens hun afstudeertraject de volgende vraag op: Wat is het effect van de inrichting van de bevalkamer op het verloop van de baring en de bevallingservaring?

Ze deden een systematische literatuurstudie naar het effect van de inrichting van de bevalkamer op het verloop van de baring en de bevallingservaring. Ze gebruikten daarvoor twee zoekstrategieën. Inclusiecriteria: vrouwen die vaginaal bevielen op een verloskamer, primi- en multipara, hoog- en laag-risico vrouwen. Exclusiecriteria: primaire sectio’s, thuisbevallingen en kwalitatieve onderzoeken die ervaringen beschreven anders dan door de barende vrouw zelf. Ze keken naar verschillende uitkomstmaten met betrekking tot het verloop van de baring en de bevallingservaring.

In totaal zijn zes studies van verschillende designs geïncludeerd voor analyse. Wat betreft het verloop van de baring vonden ze aanwijzingen dat een aangepaste verloskamer geassocieerd was met een vermindering van episiotomieën, kunstverlossingen, secundaire sectio’s, en bijstimulatie. Mogelijk ook minder maternaal bloedverlies en betere APGAR-score. Een aangepaste verloskamer werd tevens in verband gebracht met minder pijnbeleving en angst, meer comfort, ontspanning, tevredenheid en een betere bevallingservaring.

De uitkomsten bleken niet allemaal eenduidig en significant te zijn. Meer onderzoek is nodig. Momenteel wordt een aantal grootschalige studies over dit onderwerp uitgevoerd, waarvan de resultaten nog in afwachting zijn.