Bjelland EK, Stuge B, Engdahl B et al. The effect of emotional distress on persistent pelvic girdle pain after delivery: a longitudinal population study.  BJOG 2013; 120: 32-40 DOI: 10.1111/1471-0528.12029

Directe link naar de samenvatting van het artikel
Bekijk ook het proefschrift op Kennispoort: The influence of psychosocial factors on pregnancy related pelvic symptoms. G. van de Pol  (PRIMIS studie jan 2002 – juli 2003 verloskundige praktijken regio Utrecht.) LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Over de oorzaak en pathogenese van bekkengordelpijn is nog weinig bekend. Doel van deze longitudinale populatiestudie was om een prognose te kunnen geven en om de associatie te onderzoeken tussen emotionele problemen tijdens de zwangerschap en bekkengordelsyndroom (PGS) zes maanden post partum. Defi nitie PGS: pijn aan zowel de voorkant als aan beide zijden van de achterkant van het bekken.

Vrouwen uit het Norwegian Mother and Child Cohort (1999-2008) die bekkengordelpijn hadden bij dertig weken zwangerschap werden geïncludeerd (n=41.421). Op vragenlijsten bij zeventien en dertig weken zwangerschap en zes maanden postpartum werd de ernst van de pijn gemeten; bij zeventien en dertig weken aanwezigheid van emotionele stress met de Hopkins Symptom Checklist 5. Zes maanden post partum had 78% van de vrouwen geen bekkenklachten meer, maar 3% had PGS en 0,5% ernstig PGS. De ernst van de bekkenpijn tijdens de zwangerschap bleek een voorspeller voor het herstel post partum. PGS en ernstig PGS post partum kwamen vaker voor bij vrouwen die op twee momenten in de zwangerschap emotionele stress aangaven (OR: 1.5; 1.2-1.9 respectievelijk OR: 1.9; 1.1-3.1). Hierbij was gecorrigeerd voor : ernst van de pijn tijdens de zwangerschap, andere medische problematiek, BMI, menarche leeftijd, eerder lage rugpijn en roken tijdens de zwangerschap.

Dit is het eerste onderzoek waarbij een direct verband werd aangetoond tussen emotionele problemen tijdens de zwangerschap en persisterende PGS signifi cant. Het bevestigt de uitkomsten van eerder Nederlands onderzoek (PRIMIS-studie januari 2002 tot juli 2003). Bij vrouwen met bekkengordelpijn tijdens de zwangerschap moet extra aandacht worden besteed aan psychosociale aspecten.