Blomquist JL, McDermott K, Handa VL. Pelvic pain and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2014;210:423.e1-6. DOI:10.1016/j.ajog.2014.01.032
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Pijn in het bekken is een algemeen voorkomende klacht en is goed voor 10% van de gynaecologische consulten. De onderzoekers gingen na of de wijze van bevallen, vaginaal of per sectio, van invloed is op de prevalentie en de ernst van bekkenpijn zes tot elf jaar na de eerste bevalling.

De onderzoekers gebruikten gegevens uit een longitudinale cohort studie onder vrouwen die van hun eerste kind bevielen in het Greater Baltimor Medical Centre. De vrouwen (n=1.115) vulden zes tot elf jaar na hun eerste bevalling een gevalideerde vragenlijst in over bekkenpijn.

De lijst bevat vragen over drie soorten bekkenpijn: dysmenorroe, dyspareunie en bekkenpijn die niet samenhangt met de menstruatie of coïtus. Bekkenpijn op de lange termijn komt even vaak voor bij vrouwen die (minimaal één keer) vaginaal bevielen als bij vrouwen die uitsluitend per sectio bevielen. Onder de vrouwen die vaginaal bevielen, en minimaal één bevalling per forceps of één kind met een geboortegewicht ≥4 kg hadden, komt dyspareunie vaker voor. Er is geen relatie gevonden tussen perineum laesies en dyspareunie op de lange termijn.