Patra J, Bakker R, Irving H et al. Dose–response relationship between alcohol consumption before and during pregnancy and the risks of low birthweight, preterm birth and small for gestational age (SGA) – a systematic review and meta-analyses. BJOG 2011;118:1411-1421
Directe link naar de samenvatting.

Veel studies rapporteerden al de negatieve effecten op de gezondheid van het kind van zwaar alcohol gebruik tijdens de zwangerschap. Studies over de effecten van matig alcoholgebruik hadden tot nu toe echter verschillende uitkomsten. Een eerder systematisch literatuur onderzoek hierover bevatte nog geen meta-analyse met gepoolde resultaten.

Dit systematische literatuuronderzoek bevatte wel een meta-analyse en onderzocht de dosis-responsrelatie van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap op het risico op laag geboortegewicht, prematuriteit en groeivertraging. De auteurs includeerden in hun onderzoek 36 observationele studies, waarvan 24 studies werden geïncludeerd in de metaanalyse. Vergeleken met geen alcoholgebruik was het effect van alcoholgebruik (waarbij de hoeveelheid alcohol niet werd gespecificeerd) op laag geboorte gewicht klein (RR 1.12;1.04-1.20). Het gepoolde effect van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap op prematuriteit was niet significant (RR 1.03; 0.91-1.16) evenals het effect op groeivertraging (RR 1.11; 0.95-1.30). De hoeveelheid alcohol in deze groepen werd niet gedefinieerd. De onderzoekers bestudeerden ook de relatie tussen de hoeveelheid gebruikte alcohol en het effect op laag geboortegewicht (dosis-respons-relatie). Een consumptie van tien gram alcohol komt over een met één glas alcohol. Rekening houdend met confounders was er een lineair oplopend effect van alcoholgebruik op laag geboortegewicht; bij het gebruik van minimaal twee glazen alcohol per dag werd het geboortegewicht significant lager.

Wanneer het effect op laaggeboortegewicht werd opgesplitst bleek dat het effect van alcohol op zowel prematuriteit als dysmaturiteit pas bij drie glazen per dag significant was. Het effect van alcoholgebruik vóór de zwangerschap op de uitkomst hiervan was niet significant. Volgens de onderzoekers moeten hulpverleners adviezen over een gezonde levensstijl blijven benadrukken, zowel tijdens de preconceptieperiode als tijdens de zwangerschap.