Mortality in  mothers after perinatal loss: a population-based follow-up study. HvidjØ rn D, Wu C, Schendel D et al. BJOG 2015; DOI:10.1111/1471-0528.13268
Directe link naar de samenvattingvan het artikel.

Vrouwen van wie het kind antepartum of in de eerste week postpartum overleden is blijken een hoger risico te hebben om zelf vroegtijdig te overlijden. Er ontstaat een lastig rouwproces  waarbij het gaat om verlies van zelfwaarde, toekomstdromen en emotionele isolatie. Stressvolle gebeurtenissen lijken invloed te hebben op fysieke gezondheid, met name een verhoogde sterfte door natuurlijke oorzaken zoals cardiovasculaire ziekten. Er wordt ook wel gesproken van het ‘broken heart syndrome’.

In dit Deense onderzoek (1980-2008) werd het algehele risico en het oorzaak-specifieke risico onderzocht. Data zijn afkomstig uit het Nationale Birth Register. Het cohort omvat 838.331 moeders van wie 6.658 (0.79%) een IUVD kreeg en van wie 1.089 (0.13%) kinderen in de eerste week postpartum overleden. Moeders die op de dag van de bevalling overleden werden geëxcludeerd. Tijdens de follow-up stierven 8.883 (1.06%) moeders; 156 moeders die een doodgeboorte hadden en 7 moeders van wie het kind binnen een week stierf.

Er is een verhoogde totale sterfte van moeders die een perinatale sterfte hebben ervaren van 1.83 (1.55-2.17), gecorrigeerd voor leeftijd en opleidingsniveau. Er is een hogere sterfte bij multiparae dan bij primiparae.  Er is een associatie van moedersterfte gezien in relatie tot cardiovasculaire ziekten (HR 2.29; 1.48-3.52) maar niet tot traumatische oorzaken zoals motorongelukken en zelfmoord.

Deze resultaten pleiten voor een zorgvuldige begeleiding van deze moeders met follow-up gericht op psychologische stress en fysieke gezondheid, met name cardiovasculair.