Cheung NF, Mander R, Wang X et al. Clinical outcomes of the first midwife-led normal birth unit in China: a retrospective cohort study. Midwifery 2011;Epub;PMID:21236528
Directe link naar de samenvatting in Midwifery

Deze retrospectieve studie beschrijft de klinische uitkomsten van de eerste zes maanden van een innovatieve ‘midwife-led normal birth unit (MNBU)’ in China in 2008. De MNBU lag naast een standaard verloskundige afdeling in een stadsziekenhuis met 2.000 tot 3.000 bevallingen per jaar. Het primaire doel van de MNBU was om normale bevallingen onder begeleiding van een verloskundige te bevorderen, en daarmee het aantal keizersnedes te verminderen.

De onderzoekers vergeleken de klinische uitkomsten van de eerste 226 vrouwen in de MNBU met 226 vergelijkbare vrouwen op de standaard verloskunde afdeling. Daarnaast vulden 103 vrouwen na de bevalling in de MNBU een tevredenheidsvragenlijst in.
Het percentage vaginale bevallingen was 88% in the MNBU en 59% op de standaard afdeling. Alle vrouwen in de MNBU ontvingen naast de zorg van een verloskundige steun van een ‘buddy’, meestal de man. Geen van de vrouwen op de standaard afdeling had een ‘buddy’. Dit concept van twee-op-een zorg bleek fundamenteel te zijn voor de positieve ervaring van vrouwen en het verminderen van het aantal keizersnedes. De populariteit van mannelijke buddy's was onverwacht, omdat volgens traditioneel geloof in China, vrouwen en hun lichaamsvloeistoffen worden gezien als gevaarlijk en verontreinigend voor mannen. Augmentatie en episiotomieën waren routine op de standaardafdeling, maar kwamen in de MNBU veel minder vaak voor.
De MNBU bleek voor gezonde zwangeren een veilig en acceptabel alternatief voor de standaard verloskunde afdeling, met lagere kosten door minder interventies en keizersnedes en een hogere mate van tevredenheid.