Fehniger J, Brown J, Creasman J et al. Childbirth and Female Sexual Function Later in Life. Obstet Gynecol 2013;122:988-97. DOI: 10.1097/AOG.0b013e3182a7f3fc
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de vrouwen enige vorm van seksueel disfunctioneren ervaart. Vaginale bevalling, trauma aan de bekkenbodem en het aantal kinderen zijn mogelijke factoren die een rol spelen bij seksueel disfunctioneren post partum maar de literatuur is niet consistent over dit verband. Gegevens van een cohortonderzoek naar disfunctie van de urinewegen onder 1.094 vrouwen van 40 jaar en ouder werden gebruikt om te onderzoeken wat de langetermijneffecten zijn van een bevalling op het seksueel functioneren en gezondheid op latere leeftijd. Vrouwen uit de staat California die gezondheidzorg ontvingen van de Kaiser Permanente Northern California (een organisatie die de zorg heeft voor 25 tot 30% van de populatie in Northern California) werden gevraagd mee te doen.

Daarnaast werd 20% van het cohort geworven uit de Diabetes Registratie in California omdat er een verband is tussen diabetes en seksueel disfunctioneren. Er werd gestratificeerd naar etniciteit. Vrouwen met en zonder specifieke seksuele klachten, nu of in het verleden kwamen in aanmerking voor het cohortonderzoek mits zij tenminste één bevalling hadden gehad. Van 2003 tot 2008 werden vrouwen gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun seksuele activiteit en functie de voorafgaande drie maanden. De vragenlijst is gebaseerd op de Female Sexual function Index. Deze gegevens werden gekoppeld aan het medische bevallingsdossier. De gemiddelde leeftijd is 56.3 jaar (SD 8.7), 88% heeft meer dan één bevalling doorgemaakt en gemiddeld vond de laatste bevalling 27,3 (SD 10.2) jaar geleden plaats.

De meeste vrouwen in de onderzoeksgroep hebben een partner (74%). Een grotere pariteit is niet geassocieerd met een verhoogde rapportage van laag seksueel verlangen (OR 1.08; 0.93-1.20), ook niet met seksuele activiteit minder dan een keer per maand (OR 1.03; 0.46-2.32) en lage seksuele tevredenheid (OR 0.96;0.85-1.09). Deze uitkomsten zijn ook niet significant verschillend tussen de vrouwen met een keizersnede in het verleden en vrouwen met een vaginale geboorte. De vrouwen die een keizersnede ondergingen rapporteren wel een lager seksueel verlangen (OR 1.38;1.04-1.83). Er blijken andere factoren dan obstetrische voorgeschiedenis van invloed te zijn op de seksuele activiteit, de interesse daarin en het verlangen daarnaar. Namelijk leeftijd, etniciteit, het hebben van een partner en de beleving van de algemene gezondheid.