Songøyard KM, Stafne SN, Evensen KA et al.Does exercise during pregnancy prevent postnatal depression? A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:62-67 Directe link naar de samenvatting Volgens de onderzoekers was dit de eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het effect van een bewegingsprogramma tijdens de zwangerschap op de kans op postnatale depressie. Zij includeerden 855 gezonde zwangere vrouwen in twee Noorse steden (2007-2009). De interventie bestond uit een bewegingsprogramma van twaalf weken met aerobic en krachtoefeningen tussen 20 en 36 weken zwangerschap; wekelijks één groepssessie van één uur met een fysiotherapeut en wekelijks thuis twee individuele sessies van 45 minuten. De controlegroep kreeg geen programma. Drie maanden na de geboorte vulden de vrouwen de Edinburgh Postnatale Depressie Schaal (EPDS) in. Scores vanaf tien golden als milde depressie en vanaf dertien als ernstige depressie. Drie maanden na de geboorte hadden veertien van de 379 (3,7%) vrouwen in de interventiegroep, en zeventien van de 340 (5,0%) in de controlegroep een score vanaf tien (p=0.46). Vier van de 379 (1,2%) vrouwen in de interventiegroep en acht van de 340 (2,4%) in de controlegroep hadden een score vanaf dertien (p=0.25). De onderzoekers analyseerden bovendien gegevens van een subgroep (n=195) die voor de zwangerschap weinig bewoog. Van deze vrouwen hadden drie maanden na de geboorte twee van de honderd (2,0%) in de interventiegroep, en negen van de 95 (9.5%) in de controlegroep een score vanaf tien (p=0.03). Bij scores vanaf dertien waren er geen significante verschillen. De interventie leidde niet tot significant minder depressie. Echter, bij de vrouwen die weinig bewogen voor de zwangerschap leidde de interventie wel tot significant minder milde postnatale depressie. Daarom moet verder onderzoek zich richten op bewegingsprogramma’s bij vrouwen die voor de zwangerschap weinig bewegen.