Australische onderzoekers onderzochten als eersten in een gerandomiseerde gecontroleerde studie de effecten op psychologisch welbevinden van een postnataal groepsprogramma met fysieke activiteit en educatie over bewegen en ouderschap.

Norman E, Sherburn M, Osborne RH et al. Physical Therapy 2010;90:348-355
Directe link naar de gratis full text versie in Physical Therapy

Australische onderzoekers onderzochten als eersten in een gerandomiseerde gecontroleerde studie de effecten op psychologisch welbevinden van een postnataal groepsprogramma met fysieke activiteit en educatie over bewegen en ouderschap. Gezonde primiparae en multiparae namen aansluitend op hun ziekenhuisverblijf deel aan het groepsprogramma
van acht weken (n= 62) of ontvingen schriftelijk dezelfde educatie (n=73). Welbevinden, (risico op) depressie en fysieke activiteit werden met vragenlijsten gemeten. Fysiotherapeuten begeleidden sessies met bewegen en spieroefeningen, terwijl verloskundigen en anderen de educatie verzorgden.

Vergeleken met de controlegroep, leidde het programma tot significante verbeteringen in psychologisch welbevinden en tot minder depressieve symptomen direct na het programma. Deze veranderingen waren ook vier weken later nog aanwezig. Direct na het programma was het percentage vrouwen met risico op postnatale depressie gehalveerd (van 22% naar 11%). De vrouwen die tijdens het onderzoek het meest fysiek actief werden, rapporteerden ook het meeste welbevinden, maar het programma leidde niet tot meer fysieke activiteit dan in de controlegroep. De effecten op lange termijn moeten nog worden onderzocht. Ook bleven in het programma de afzonderlijke invloeden nog onduidelijk van sociale interactie, fysieke activiteit en educatie.

Kortom, de combinatie van fysieke activiteit en educatie in een groep
had goede psychologische effecten bij nieuwe moeders en kan bijdragen aan het voorkomen van postnatale depressie.