Prenatale depressie treft tien tot dertien procent van de zwangere vrouwen. Een in 2007 verschenen NICE guideline stelt dat beweging een behandeloptie is bij depressie tijdens de zwangerschap, maar baseert zich vooral op studies in de algemene populatie. Dit is de eerste meta-analyse specifiek voor antenatale preventie en behandeling van depressie.

Van 919 mogelijk geschikte studies includeren de onderzoekers uiteindelijk zes gerandomiseerde gecontroleerde studies  in de meta-analyse. Deze studies vergelijken een vorm van beweging als interventie met een controlegroep bij depressie tijdens de zwangerschap. Beweging bestaat uit inspanning (aerobic, rennen, zwemmen, wandelen) of lichaamsbeheersing (yoga, tai chi, krachttraining). Eén studie includeert niet-depressieve zwangeren, de andere studies includeren vrouwen met een verhoogd risico op depressie of die een depressie doormaakten. Na pooling van de data in de meta-analyses is er een significatie reductie in depressiescores te zien in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep. In subgroep analyses tussen de verschillende vormen van beweging en tussen de groepen die al dan niet depressief waren zijn geen significante verschillen in uitkomst te zien.

De auteurs concluderen dat beweging effectief lijkt in de behandeling van depressie tijdens de zwangerschap, maar dat er nog slechts enkele studies met verschillende interventies van wisselende kwaliteit beschikbaar zijn. Daarom kunnen ze nog  geen definitieve conclusie  geven en is er eerst meer onderzoek nodig.