Hoe kunnen we de zorg aan kwetsbare zwangeren – en de samenwerking tussen alle professionals rondom deze zwangeren – verbeteren en meer structureren? Dit was de centrale vraag bij de start van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland. Het resultaat is de blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ geworden.

De blauwdruk bevat een stroomschema dat begint bij de intake. De verloskundige zorgverlener screent bij de intake op psychopathologie, psychosociale problemen en middelengebruik. Vervolgens biedt de blauwdruk een handvat voor de professionals bij het verlenen van zorg tot na de bevalling. Het is dus een ‘standaard zorgpad’ dat een integrale, gestructureerde aanpak voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezin mogelijk maakt.

Om in de dagelijkse zorg met de blauwdruk te kunnen werken, wordt de blauwdruk momenteel vertaald naar een operationeel zorgpad voor alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Zuidwest Nederland. Het consortium biedt ondersteuning bij de implementatie van de blauwdruk bij deze VSV’s. Naast de VSV’s in Zuidwest Nederland is er bovendien ruimte om 3-5 VSV’s elders in Nederland te ondersteunen bij de implementatie van de blauwdruk binnen het VSV.

Voor de ontwikkeling van de blauwdruk is gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en ervaringen in de regio. In drie studies is gekeken naar de populatiekenmerken van zwangeren, de organisatie van zorg aan kwetsbare zwangeren en de kennis, vaardigheden en attitudes van zorgprofessionals over zorg aan kwetsbare zwangeren. De uitkomsten van deze studies, in combinatie met veldraadplegingen, hebben geleid tot dit resultaat.

Projectleider Hanneke Torij: “De blauwdruk is enthousiast ontvangen door de zorgprofessionals. Dit is een van de voorbeelden van wat de consortia bijdragen aan de regionale samenwerking en kwaliteit van geboortezorg. Het is bovendien een mooi voorbeeld van wat je met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek kunt bereiken.”  De blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ is een van de resultaten van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. Dit consortium wordt gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte.

Lees de blauwdruk zelf

Lees meer over de totstandkoming van de blauwdruk

Lees over het programma Zwangerschap en geboorte