Lally JE, Thomson RG, MacPhail S, Exley C. Pain relief in labour: a qualitative study to determine how to support women to make decisions about pain relief in labour. BMC Pregnancy and Childbirth 2014;14:6
Directe link naar de volledige versie van het artikel.

Vrouwen hebben verwachtingen over pijn en pijnbehandeling tijdens de baring. De literatuur maakt een onderverdeling in vier typen verwachtingen. Het eerste type is het ideaal: wat is wenselijk? Het tweede type is de voorspelling: hoe zal het echt gaan? Het derde type is de norm: hoe zou het moeten gaan? En tot slot is er de ‘nog niet gevormde’ verwachting. De verwachting van de vrouw bestaat bij baring en pijn vooral uit de voorspelling. Deze kwalitatieve studie onderzocht hoe vrouwen beter kunnen worden voorbereid op (het maken van) keuzes over pijnbehandeling. De onderzoekers hielden semigestructureerde interviews bij 36 weken zwangerschap en zes weken postpartum met dertien primi- en tien multiparae uit Noordoost Engeland.

De vrouwen geven in de interviews aan dat ze zich niet in staat voelen van tevoren te beslissen over pijnbehandeling en spreken zich uit over drie thema’s. Ten eerste zijn vrouwen, ook multiparae, voor de baring onzeker over hoe het zal gaan, ongeacht of zij een prenatale cursus volgden. Ten tweede waarderen vrouwen het achteraf als zij zich comfortabel hadden gevoeld bij beslissingen over pijnbehandeling tijdens de baring. Daarbij speelt de ondersteuning door de verloskundige, bij zowel het omgaan met pijn als het nemen van beslissingen, over pijnbehandeling een grote rol. Het derde thema is het gevoel van controle over het eigen lichaam en over de beslissingen. De ene vrouw heeft een gevoel van controle zonder pijnbehandeling, de andere vrouw juist mét pijnbehandeling.

De auteurs pleiten daarom voor herziening van de huidige Engelse richtlijn, die vrouwen adviseert tijdens de zwangerschap te vragen om te beslissen over pijnbehandeling. De auteurs vinden het beter om met vrouwen in gesprek te gaan over hun waarden, verwachtingen en voorkeuren en hoe deze meespelen bij beslissingen.