Net als leren lopen gaat leren borstvoeden met vallen en opstaan. Het helpt om op deze manier tegen borstvoeden aan te kijken: de gebruikelijke problemen in het begin vormen dan niet het ‘bewijs’ dat er iets fundamenteel mis is met moeder of kind.

Confident Commitment Is a Key Factor for Sustained Breastfeeding
Avery A, Zimmermann K, Underwood PW, Magnus JH
BIRTH 36:2 June 2009 141
Samenvatting te bekijken via Pubmed

Net als leren lopen gaat leren borstvoeden met vallen en opstaan. Het helpt om op deze manier tegen borstvoeden aan te kijken: de gebruikelijke problemen in het begin vormen dan niet het ‘bewijs’ dat er iets fundamenteel mis is met moeder of kind.
Dit is een conclusie uit onderzoek onder 24 focusgroepen, N=152, in een doorsnee populatie van drie grote Amerikaanse steden. Het is een studie naar processen bij het nemen van beslissingen over borstvoeding, die bijdragen aan succesvol borstvoeden. Het proces van ‘confident commitment’ blijkt de kans van slagen positief te beïnvloeden.

Dit proces kent drie componenten: 1. Vertrouwen in het borstvoedingsproces: het lichaam is in staat voldoende, kwalitatief goede melk te produceren (proces-efficacy) 2. Vertrouwen in het eigen vermogen tot borstvoeden: borstvoeden is een aan te leren vaardigheid (self-efficacy). Dit in tegenstelling tot de meer naïeve benadering dat borstvoeden ‘natuurlijk’ en ‘makkelijk’ is 3. Commitment om te borstvoeden, ondanks tegenslagen en tegenwerking van de omgeving. Zonder confidence geen commitment en vice versa.

In de studie blijkt het succesvol aanleren van (de vaardigheid) borstvoeden voorspeld te kunnen worden door het proces van ‘confident commitment’, dat zich vooral voorafgaand aan de geboorte afspeelt. De uitdaging voor de verloskundige zorgverlener ligt in het prenataal/ preconceptioneel ondersteunen en bevorderen van dit proces.

Noot van de redactie:
Proefschrift B. Gijsbers. Promotion of exclusive breastfeeding for 6 months in asthmatic families. 2007.
Dit proefschrift is te lezen op Kennispoort Verloskunde (eerst inloggen graag)

Het belangrijke effect van voorbereiding en intensieve voorlichting op het succes van borstvoeden bleek ook bij het gebruik van het FOCUS-programma in een Nederlandse randomised controlled trial. Het FOCUS-programma richt zich voornamelijk op kennisvergroting en verbeteren van diverse vaardigheden van de zwangere en haar partner. Proefschrift B. Gijsbers. Promotion of exclusive breastfeeding for 6 months in asthmatic families. 2007.