In het 1e trimester is het merendeel van de zwangeren misselijk en is er sprake van kokhalzen en braken. Wat is de impact van zwangerschapsbraken en misselijkheid op de kwaliteit van leven?

In het 1e trimester is het merendeel van de zwangeren misselijk en is er sprake van kokhalzen en braken.
Wat is de impact van zwangerschapsbraken en misselijkheid op de kwaliteit van leven?

Lacasse (BJOG dec. 2008) heeft een prospectieve studie uitgevoerd bij 367 vrouwen. 79% van de zwangeren gaf aan dat er sprake was van zwangerschapsmisselijkheid. Onderscheid is gemaakt in milde (52%), gematigde (45%) en ernstige (3%) zwangerschapsmisselijkheid.

Zwangeren met gematigde of ernstige zwangerschapsmisselijkheid scoorden lager op Quality of Life (QOL) vragenlijst waarbij zowel de fysieke als de psychische component lager scoorden.

Lacasse vergeleek de uitkomsten met andere groepen vrouwen om inzicht te krijgen in de impact van zwangerschapsmisselijkheid. QOL score voor de component fysiek van deze groep zwangeren met gematigde of ernstige zwangerschapsmisselijkheid kwam overeen met de QOL score van vrouwen met borstkanker.
QOL score voor de component psychisch van deze groep zwangeren met ernstige zwangerschapsmisselijkheid benaderde de QOL score van vrouwen met een post partum depressie.

Hiermee wijst Lacasse op de niet te onderschatten impact die zwangerschapsmisselijkheid kan hebben op de kwaliteit van leven.