De congrescommissie nodigt onderzoekers uit om deel te nemen aan de postersessie tijdens Kennispoort 2009 op 10 december a.s. De deadline voor het aanleveren van de abstracts is vrijdag 2 oktober.

Op donderdag 10 december vindt voor de vierde keer het onderzoekscongres van Kennispoort Verloskunde plaats. Het centrale thema dit jaar is Veiligheid: van het kind, de moeder, de verloskundige het systeem, geweld en perinatale sterfte. Behalve deze themasessies is Kennispoort hét congres voor iedereen die zich in één dag wil informeren over het actuele onderzoek in Nederland met directe relevantie voor het verloskunde domein. Belangrijk onderdeel daarbij is de postersessie.

De congrescommissie nodigt onderzoekers uit om deel te nemen aan de postersessie tijdens Kennispoort 2009. Er is dit jaar ruimte voor circa 25 bijdragen, die samen een interessante dwarsdoorsnede vormen van het actuele verloskundig onderzoek in Nederland. De congrescommissie maakt een selectie uit de aanmeldingen en brengt alle indieners daarvan op de hoogte.

Uw aanmelding voor de postersessie kunt u mailen naar e.spelten@kvv.slz.nl. Vermeld daarbij de belangrijkste aspecten uit de samenvatting: auteurs & instellingen, titel en een samenvatting van maximaal 300 woorden (onderzoeksvraag, methode, resultaten en conclusie). Grafieken en/of illustraties worden niet bijgevoegd. De deadline voor het aanleveren van de abstracts is vrijdag 2 oktober. U ontvangt uiterlijk 9 oktober een reactie van de congrescommissie.

Deelnemers aan de postersessie hebben kosteloos toegang tot het gehele congres.

Een overzicht van de postersessie van Kennispoort 2008 vindt u op de congressite van vorig jaar.