Veel ziekenhuizen gebruiken centrale foetale monitoring (CFM) van CTGs vanuit de gedachte dat meer toezicht tot betere uitkomsten leidt, terwijl daar eigenlijk geen bewijs voor is. CFM maakt het mogelijk dat er meerdere zorgverleners tegelijk meekijken, maar creëert meer afstand tot een barende. Daarnaast zijn CFM-units kostbaar. Daarom onderzocht deze studie in een tertiaire setting welk effect afwezigheid van CFM – door technische omstandigheden – op de zorg en perinatale uitkomsten heeft. In deze setting was een-op-een-zorg door verloskundigen mogelijk.

Deze Australische retrospectieve cohortstudie vergeleek de uitkomsten van baringen in twee opeenvolgende perioden binnen een jaar tussen oktober 2013 en oktober 2014 (6 maanden mét en 6 maanden zonder CFM) bekeken. De onderzoekers includeerden intacte eenlingzwangerschappen met een kind in hoofdligging en indicatie voor continue CTG (volgens de Australische richtlijnen) en excludeerden baringen die spontaan op gang kwamen voor de datum van een geplande keizersnede. Neonatale uitkomsten stonden centraal, en daarnaast analyseerde men interventies en attitude van de zorgverleners.

Er vinden 1.385 baringen plaats in de CFM-groep en 1.470 in de groep zonder CFM. In de laatste groep vinden meer inleidingen plaats. Er zijn geen verschillen in neonatale uitkomsten (navelstreng-pHs, Apgarscores en NICU-opnamen). In de CFM-groep lijken significant meer keizersneden (25,1% vs. 22,0%), minder spontane baringen (55,4% vs. 60,3%), meer epiduralen (53,0% vs. 49,2%) en vaker foetaal microbloedonderzoek (11,8% vs. 9,4%) plaats te vinden. Na correctie voor toepassing van prostaglandine vallen deze effecten echter weg. Onderzoek onder 83 zorgverleners (94% respons) laat zien dat 55% van hen meer tijd bij de barende doorbrengt.

De auteurs concluderen voorzichtig dat CFM niet lijkt bij te dragen aan betere perinatale uitkomsten. CFM leidt wel tot minder aanwezigheid van zorgverleners. Volgens de onderzoekers is een voorwaarde voor veilige zorg zonder CFM dat er voldoende zorgverleners beschikbaar zijn. Cliënttevedenheid is niet gemeten.