De definitie van cerebral palsy (CP) luidt: een verzameling van blijvende afwijkingen in de ontwikkeling van houding en beweging, die een beperking in activiteit veroorzaken en worden toegeschreven aan niet-progressieve verstoringen in de ontwikkeling van de hersenen, foetaal of bij het kind.

Kveim Lie K, Grøholt E, Eskild A. Association of cerebral palsy with Apgar score in low and normal birthweight infants: population based cohort study.
BMJ 2010: 341: c4990
Directe link naar de gratis full text versie van deze Open Access-publicatie.

De definitie van cerebral palsy (CP) luidt: een verzameling van blijvende afwijkingen in de ontwikkeling van houding en beweging, die een beperking in activiteit veroorzaken en worden toegeschreven aan niet-progressieve verstoringen in de ontwikkeling van de hersenen, foetaal of bij het kind. De diagnose CP wordt gesteld op basis van alleen klinische symptomen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van CP. De Apgar Score is een maat voor de vitaliteit van de pasgeborene. In dit Noorse onderzoek wordt het verband tussen 5 minuten Apgar Score (AS < 4) en CP bij kinderen met normaal en laag geboortegewicht (NBW en LBW) geïnventariseerd in een cohort van ruim 540.000 kinderen.

AS < 4 bij NBW-kinderen verhoogt het risico op CP aanzienlijk (OR 125) ten opzichte van AS > 8. De associatie is ook aanwezig, maar in mindere mate bij LBW-kinderen: OR 5. Er wordt een sterke associatie gevonden tussen AS < 4 en alle drie de subgroepen van spasticiteit. Deze is het sterkst voor quadriplegie: OR 137. Ondanks de sterke associatie ontwikkelde gelukkig bijna 90% van de kinderen met AS < 4 géén CP.

De uitkomsten suggereren dat de oorzaken van CP verwant zijn aan factoren die de vitaliteit van de neonaat verminderen.