Goya M, Pratcorona L, Merced C et al. Cervical pessary in pregnant women with a short cervix (PECEP): an open-label randomised controlles trial. The Lancet, Vol. 379 No. 9828 pp 1800-1806 Directe link naar de samenvatting Bij een cervixlengte vanaf 25 mm is er een verhoogd risico op spontane preterme geboorte. Het cervicaal pessarium (CP) wordt gebruikt om dit risico te voorkomen. Het effect van het gebruik van het cervicaal pessarium (PECEP) werd niet eerder prospectief in een gerandomiseerde trial onderzocht. In vijf Spaanse ziekenhuizen kregen vrouwen (n=18.235) tussen juni 2007 en juni 2010 de mogelijkheid om bij het routine twintig weken echoonderzoek de cervixlengte te laten meten met een transvaginale echo. Hiervan maakten 11.875 vrouwen gebruik. Van de Zevenhonderdzesentwintig (6%) vrouwen met een cervixlengte vanaf 25 cm werden er 385 ‘gerandomiseerd’. Er werd volgens ‘intention to treat’ geanalyseerd. De primaire uitkomst, preterme geboorte voor vierendertig weken, kwam signifi cant minder vaak voor in de pessariumgroep dan in de controlegroep (OR: 0.18; 0.08- 0.37). Er was geen verschil tussen de groepen in het voorkomen van chorioamnionitis. In de pessariumgroep kwamen de volgende secondaire uitkomsten signifi cant minder vaak voor: geboortegewicht <2.500 gram (OR: 0.23; 0.12-0.43), RDS (OR: 0.20; 0.06-0.55), behandeling voor sepsis (OR: 0.24; 0.04-0.90). Alle vrouwen met een CP hadden vaginale afscheiding als bijwerking, vijftien procent voelde het CP weken na het inbrengen nog. De pijnscore bij het inbrengen van het CP was gemiddeld vier (schaal 0-10) en bij het verwijderen na zevenendertig weken gemiddeld zeven. Toch zou vijfennegentig procent de behandeling aanbevelen aan anderen. Er is nog geen verklaring voor het werkingsmechanisme van het CP. Mogelijk ondersteunt het, net als cerclage, de immunologische barrière.