Client Centered Care staat volop in de belangstelling in de verloskunde, maar hoe maak je dit begrip tastbaar en werkbaar? Kenniscentrum Zorginnovatie doet onderzoek naar Client Centered Care om hiermee theorie te integreren met praktijk en met verloskundig onderwijs in Rotterdam.

Steeds vaker wordt gezegd dat zwangerschap en geboorte rond moeder en (ongeboren) kind georganiseerd moet worden. Zo wordt de cliënt nog meer centraal gesteld waarbij de verloskundige met zijn of haar kennis en kunde een zorgrelatie heeft met de zwangere die de expert is van haar eigen leven, leefomgeving, behoeften en (on)mogelijkheden. Dit is overeenkomstig met het concept Client Centered Care.

Experts en betrokkenen menen dat er verduidelijking, eenduidigheid en verdieping van het concept Client Centered Care nodig is. Het verloskundig beroepsprofiel hanteert rollen en competenties en er is behoefte aan duidelijkheid welke hierin relevant zijn voor onderwijs en toetsing. Er is behoefte aan visievorming, inhoudelijke kennis en tools om Client Centered Care als zorgconcept te kunnen realiseren.

Projectbeschrijving
De concept- en theorievormende onderzoeken vormen het framework voor de inpassing van Client Centered Care in het curriculum en worden uitgevoerd door Dr. Yvonne Fontein-Kuipers, hoofddocent en Dr. Rosa de Groot, docent-onderzoeker. Studenten kunnen aansluiten bij deze lopende onderzoeken, of (parallel lopend aan deze studies) explorerend en beschrijvend onderzoek uitvoeren om bij te dragen aan de body of knowledge. Onderzoek door studenten wordt verricht binnen hun afstudeeropdrachten of binnen het Honours programma. Kenniscentrum Zorginnovatie en de praktijk zullen hierbij fungeren als opdrachtgevers.

Resultaten
Het project Client Centered Care bestaat uit verschillende deelonderzoeken en projecten met een conceptvormend en theorievormend doel:

  • Vormen van een theoretische basis om Client Centered Care in te kunnen passen in de klinische context door een geavanceerde conceptanalyse.
  • In kaart brengen van verschillende percepties van (student)verloskundigen over Client Centered Care met gebruik van de Q-methode.
  • Relatieve belang van verschillende verloskundige rollen en competenties bepalen door een discrete choice experiment.
  • Kortdurende explorerende onderzoeksprojecten door studenten richten zich op: (zorg)behoeften en wensen van vrouwen, zwangeren en moeders en hun leefomgeving. Ook richten zij zich op gedrag en percepties van verloskundigen.

De eerste resultaten zijn gepresenteerd in het artikel: Fontein-Kuipers Y, Boele A, Stuij C (2016) Midwives’ perceptions of influences on their behaviour of woman-centered care: a qualitative study. Front WomensHealt1: doi:10.15761/FWH.1000107 en op het congres van Kennispoort Verloskunde op 22 januari 2016: ‘Invloeden op het gedrag van verloskundigen ten aanzien van cliëntgerichte zorg’