Coulon C, Poleszczuk M, Paty-Montaigne MH et al. Version of breech fetuses by moxibustion with acupuncture: A randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2014;124:32-39.
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Verschillende reviews, waaronder een Cochrane review uit 2012 concluderen dat moxatherapie al dan niet in combinatie met acupunctuur samenhangt met een kleinere kans op een stuitligging bij de geboorte. De reviews geven wel aan dat er behoefte is aan grote gerandomiseerde onderzoeken met een methodologisch goede kwaliteit. Daarom vond in het Universiteitsziekenhuis van Lille een gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek plaats naar de combinatie van moxa en acupunctuur onder 328 vrouwen met een stuitligging met een zwangerschap tussen de 33 4/7 en de 35 4/7 weken. Getrainde acupuncturisten behandelden de vrouwen met moxatherapie en acupunctuur of geïnactiveerde laser (placebo), beiden toegepast op acupunctuurpunt blaas 67 gedurende maximaal zes sessies.

Het percentage stuitliggingen bij 37 2/7 week verschilt niet tussen de interventiegroep (72%) en de controlegroep (63,4%) (RR: 1.13; 0.98-1.32). Ook zijn er geen significante verschillen in de secundaire uitkomstmaten, zoals de aantallen gelukte versies, spontane geboortes en sectio’s. In de groep die moxa en acupunctuur krijgt rapporteert 8,5% van de vrouwen pijnklachten, brandwondjes, flauwvallen of misselijkheid. De groep met placebobehandeling ervaart geen negatieve effecten.

Dit is de tweede studie naar de combinatie van moxa en acupunctuur. Deze studie kan de in eerder onderzoek gerapporteerde gunstige effecten van de combinatie niet bevestigen. Volgens de onderzoekers is dit niet te verklaren door onvoldoende therapietrouw, methodologische problemen of een gebrek aan statistische power. Daarom concluderen ze dat heroverweging nodig is van eerdere uitspraken over de werkzaamheid van de combinatie van moxa en acupunctuur. Wel bevelen ze op basis van hun analyses nader onderzoek aan naar het effect van deze behandeling op de slagingskans van de uitwendige versie.