Multilevels factors associated with dentists’ counselling of pregnant women about periodontal health. Chi D, Milgrom P, Carle A et al. Spec Care Dentist 2014;34(1):2-6. DOI: 10.1111/scd.12014
Directe link naar de volledige versie van het artikel.

Parodontale ziekten zijn geassocieerd met vroeggeboorte, laag geboortegewicht en pre-eclampsie. Voorlichting hierover aan zwangere vrouwen is dus belangrijk. Zouden tandartsen deze voorlichting geven aan zwangere vrouwen en welke factoren zijn hiermee geassocieerd? Een Amerikaans vragenlijstonderzoek onder 1.604 tandartsen in de staat Oregon geeft een antwoord op deze vraag.

De belangrijkste uitkomstmaat was de zelfrapportage door tandartsen van het aantal zwangere vrouwen die de tandartsen dachten te hebben gecounseld over parodontale gezondheid tijdens de zwangerschap. De respons was 55,2% en de resultaten van 771 tandartsen werden uiteindelijk in de analyse meegenomen. De resultaten van de vragenlijst werden gekoppeld aan Area Health Resources Files (database met gegevens over gezondheid en zorg op district niveau).

Ongeveer 70% van de tandartsen werkt niet in een eigen praktijk. Van de tandartsen verleent 70% niet of nauwelijks zorg aan Medicaid-verzekerde mensen (zorgverzekering voor minder bedeelden). Gemiddeld wordt ongeveer 84.9% van de zwangere vrouwen in de tandartsenpraktijk gecounseld door de tandartsen. Tandartsen die aangeven te denken dat het verband tussen parodontale ziekten en zwangerschapscomplicaties sterk is, counselen meer zwangeren over parodontale gezondheid. Daarnaast counselen vrouwelijke tandartsen, tandartsen in loondienst, en tandartsen met relatief veel zwangeren in de praktijk meer zwangere vrouwen over parodontale gezondheid in de zwangerschap. Gegeven het feit dat er sprake zou kunnen zijn van overrapportage en sociaal wenselijke antwoorden is een van de conclusies van de onderzoekers dat kennis onder tandartsen over het belang van voorlichting over parodontale gezondheid in de zwangerschap moet worden verhoogd.