De aanleiding voor de stelling is de evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D van de Gezondheidsraad, die op 26 september 2012 aan minister Schippers van VWS is gepresenteerd. Daarin wordt toegelicht dat een extra dagelijkse dosis vitamine D voor zwangeren aan te raden is, om het zekere voor het onzekere te nemen. De KNOV neemt, als een van de weinige organisaties, het advies niet over. Zij stelt dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit.

De meningen over deze stelling lopen uiteen: 51% van de tachtig stemmers is voor de invoering van de nieuwe voedingsnorm, 39% is het oneens en 11% weet het niet. We vroegen om een reactie aan Barend Middelkoop, epidemioloog bij de GGD Den Haag en hoogleraar Public Health in Leiden. Hij was tevens lid van de eerder genoemde Gezondheidsraadcommissie.

“Slechts 51% onderschrijft de stelling ‘Alle zwangere vrouwen moeten dagelijks preventief tien microgram vitamine D-supplement slikken’. De Gezondheidsraad adviseert om niet alleen de vrouwen met een donkere huidskleur te suppleren, omdat ook circa 10% van de zwangere vrouwen met een westerse achtergrond een vitamine D-tekort heeft; en omdat een vitamine D-tekort niet alleen nadelige gevolgen heeft voor de moeder, maar mogelijk ook voor de pasgeborene. Helaas onderschrijft de KNOV dit voorzorgprincipe nog niet. Uit een recente systematische review/meta-analyse in de BMJ (Aghajafari F et al, DOI: 10.1136/ bmj.f1169) blijkt dat vitamine D-insufficiëntie (< 75 nmol/l) een 49% hogere kans geeft op zwangerschapsdiabetes, een 79% hogere kans op pre-eclampsie en een 85% hogere kans op een Small for Gestational Age baby. Vitamine D-spiegels lager dan 37,5 nmol/l verhogen de kans op bacteriële vaginose en op een laag geboortegewicht. Mogelijk brengt de BMJ de KNOV alsnog op betere gedachten?”

De nieuwe stelling voor de komende periode luidt:
“Het pijnstillende effect van steriel-waterinjecties is voldoende aangetoond om toegepast te kunnen worden.”
Breng hier uw stem uit en lees de toelichting op deze stelling.