Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. De huidige stelling luidt: “Het realiseren van gedragsverandering bij zwangeren met een ongezonde leefstijl, draagt het meeste bij aan een daling van de perinatale sterfte.” Ruim 80% van de stemmers is het hier mee eens.

Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. De huidige stelling luidt: “Het realiseren van gedragsverandering bij zwangeren met een ongezonde leefstijl, draagt het meeste bij aan een daling van de perinatale sterfte.” Ruim 80% van de stemmers is het hier mee eens.

Peter Achterberg van het RIVM ziet nog wel meer mogelijkheden om de perinatale sterfte terug te dringen. Hij is onder meer auteur van het onderzoek ‘Met de besten vergelijkbaar?’, waarin de sterfte rond de geboorte in Nederland is afgezet tegen de ‘best in class’: Finland en Zweden*.

Achterberg: “Het is goed te zien dat zo’n 80% van de respondenten het belang kent van verbetering van een ingezonde leefstijl van zwangere vrouwen. Niet roken, weinig alcohol (geen drugs) gebruiken, weinig of geen overgewicht hebben en foliumzuursuppletie (rond de conceptie) kunnen bijdragen aan verlaging van de perinatale sterfte. Toch moeten ook andere factoren niet onderschat worden. Het krijgen van een kind op jongere leeftijd (maar niet te jong) is daar één van.

Andere verbetermogelijkheden liggen binnen onze zorgverlening, zoals minder embryo’s terugplaatsen bij IVF en mogelijke  kwaliteitsverbeteringen, bijvoorbeeld als uitkomst van de – nog in te voeren – landelijke perinatale audits. Extra aandacht lijkt nodig voor sociaal-economisch zwakkere groepen, waaronder allochtone vrouwen.”

*) Het rapport is integraal beschikbaar op Kennispoort Verloskunde

De stelling voor de komende periode luidt: “Het afbreken van de zwangerschap moet in speciale gevallen ook na 24 weken mogelijk zijn.”