In de VALID studie richt de AVM zich samen met het NIVEL en andere partners uit het werkveld op variatie tussen VSVs in de mate waarin de baring wordt ingeleid bij nullipare vrouwen met een aterme eenlingzwangerschap met een kind in hoofdligging. Inmiddels heeft het projectteam deze praktijkvariatie in kaart gebracht. Het inleidingspercentage bij deze groep varieert bij VSVs tussen 14% en 42%.

In september 2021 start de volgende fase van de VALID studie, die duurt tot voorjaar 2023. Zes VSV gaan meedoen. Drie VSVs hebben een hoger percentage inleidingen dan verwacht en drie VSVs een lager percentage (zie figuur).

In deze VSV’s gaan we onderzoeken welke factoren bijdragen aan praktijkvariatie. Zorgprofessionals vanuit eerste en tweede lijn zijn beiden betrokken bij de besluitvorming met cliënten over een eventuele inleiding. Het VALID onderzoek kijkt daarom niet alleen naar cliënten, maar ook naar de dynamiek en samenwerking tussen professionals binnen een VSV, inclusief de ontwikkeling van lokale richtlijnen en protocollen en de inbreng van cliënten.

Aan de hand van alle resultaten tezamen stellen we in de derde fase van het project in een expertmeeting vast welke praktijkvariatie ongewenst is, en waarom. Aan de hand van de resultaten van het project zullen we in de eindfase van het project de zes deelnemende VSV’s ondersteunen om met inzet van hun eigen kwaliteitsprogramma de ongewenste variatie terug te dringen.

 

 

Meer weten over het VALID project?

Zie https://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/valid-study-practice-variation-in-labour-induction of stuur een email naar validstudie@av-m.nl

 

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze en onderzoekers Luc Budé, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Judit Keulen, Astrid Merkx, Pien Offerhaus, Anneke Pouwels, en Bert Zeegers.

De projecten en het onderzoek zijn gericht op goed onderbouwde innovaties voor de geboortezorg en het ‘bevorderen van healthy families’ (‘gezonde gezinnen’). Het lectoraat ontwikkelt vooruitstrevende projecten samen met cliënten en professionals. Het wil daarmee de gezondheid van moeder en kind bij de start van het leven bevorderen en fysiologische processen rondom zwangerschap en geboorte ondersteunen. De periode rondom de zwangerschap biedt kansen voor gezondheidsbevordering van de huidige generatie, met positieve effecten voor toekomstige generaties. Cliëntparticipatie en dialoog gestuurde zorg staan centraal; digitale mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke ondersteuning. Het onderzoek en de projecten binnen het lectoraat sluiten aan op het Zuyd zwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie, waaronder het evidence-based handelen, en het transitie thema Vitaliteit.