Hoe (goed) doen we het nu eigenlijk in de eerstelijns verloskunde? Om dat te onderzoeken, is de KVV (Verloskunde Academies Amsterdam en Groningen), samen met het NIVEL en de EMGO, gestart met een landelijk onderzoek naar de kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van de verloskundige zorg in Nederland.

Hoe (goed) doen we het nu eigenlijk in de eerstelijns verloskunde? Om dat te onderzoeken, is de KVV (Verloskunde Academies Amsterdam en Groningen), samen met het NIVEL en de EMGO, gestart met een landelijk onderzoek naar de kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van de verloskundige zorg in Nederland. Het onderzoek heet ‘Deliver’, een acroniem van: Data Eerstelijns Verloskunde. Deliver is de start van een (wetenschappelijke) database. Te gebruiken bij bijvoorbeeld de onderbouwing van richtlijnen, maar ook met resultaten die relevant zijn voor de dagelijkse verloskundige praktijk. De studie is dit jaar gestart en de dataverzameling in de praktijken is gepland voor 2009. Voor deelname aan het onderzoek wordt in de loop van 2008 een representatieve steekproef van verloskundige praktijken in Nederland benaderd.

De studie loopt tot 2011, het jaar waarin de KVV haar 150-jarig bestaan viert. Met Deliver willen de initiatiefnemers de ambitie verwezenlijken om de verloskundige zorg, representatief voor heel Nederland, in vele van haar facetten in kaart te brengen, in nauwe samenwerking met de verloskundige in het veld. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar deliver@kvv.slz.nl/ 020-5124231.