Campbell F, Johnson M, Messina J et al. Behavioural interventions for weight management in pregnancy: A systematic review of quantitative and qualitative data. BMC Public Health 2011;11:491
Directe link naar de gratis full text versie

Overgewicht en obesitas zorgen voor gezondheidsproblemen. De zwangerschap wordt gezien als een ideaal moment om (preventief) voorlichting te geven en tot gedragsverandering te komen. Doel van deze studie was om het effect te onderzoeken van dieetinterventies, al dan niet met beweegadvies, op het risico van excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Er werden vijf gerandomiseerde trials geïncludeerd (n=577), waarvan één uit Canada, twee uit de VS en twee uit Europa. De gewichtstoename werd berekend uit het verschil tussen de laatste meting voor de baring en zelfgerapporteerd gewicht voor de zwangerschap. In de meta- analyse werd geen significant verschil gevonden in gewichtstoename tussen de interventie- en controlegroep (SMD: -0.28; -0.64-0.09). Er waren grote verschillen in opzet en populatie tussen de trials, in de meta-analyse was sprake van significante heterogeniteit. Ook bij subgroep analyses naar bijvoorbeeld BMI voor de zwangerschap werden geen verschillen gevonden. In de review werden ook acht kwalitatieve studies geïncludeerd, met als doel te exploreren welke factoren van invloed waren op de effectiviteit van de interventie.
Uit de analyse kwamen drie thema’s naar voren: tegenstrijdige adviezen van professionals en omgeving, gevoel van verminderde controle over het eigen lichaam en zwangerschap als periode van transitie en verandering. De auteurs concluderen dat meerdere interventiestrategieën tegelijkertijd ingezet moeten worden. Onder andere informeren van de algemene populatie over gezonde eet- en leefgewoonten tijdens een zwangerschap.