<p>Uit eerdere studies is bekend dat moeders in Frankrijk anders tegenover borstvoeding staan dan in Duitsland. De Franse moeders zijn ook minder gemotiveerd. Sinds 1970 promoten in Duitsland de overheid en verschillende onafhankelijke organisaties het geven van borstvoeding. Het doel van deze studie is om de verschillen tussen de Franse en Duitse situatie nader te onderzoeken.</p>

Breast feeding in itiation and duration: comparison of French and German mothers
Walburg V et al.
Midwifery (2008) 26, 109–115

Directe link naar de samenvatting op de website van Science Direct

Uit eerdere studies is bekend dat moeders in Frankrijk anders tegenover borstvoeding staan dan in Duitsland. De Franse moeders zijn ook minder gemotiveerd. Sinds 1970 promoten in Duitsland de overheid en verschillende onafhankelijke organisaties het geven van borstvoeding. Het doel van deze studie is om de verschillen tussen de Franse en Duitse situatie nader te onderzoeken.

De onderzoeksgroep bestond uit 126 Franse en 80 Duitse vrouwen, allen primipara. Zij vulden twee vragenlijsten in: post partum en na 3 maanden. De groepen zijn demografisch goed vergelijkbaar. Van de Franse moeders start 67% met borstvoeding tegenover 96% van de Duitse moeders. Na 3 maanden geeft daarvan nog 50% respectievelijk 86% borstvoeding. Ook in de voorgenomen duur van de borstvoeding verschillen de groepen significant: gemiddeld 23 versus 30 weken. De meest genoemde redenen om te stoppen zijn in beide groepen: tepelkloven en onvoldoende voeding. Toch leidt dit bij Duitse moeders minder vaak tot stoppen. Duitse moeders ervaren goede ondersteuning de eerste weken (..‘ik kon altijd bellen voor hulp’.., ‘de verloskundige zei, toen ik wilde stoppen: niet nu stoppen, je hebt het ergste gehad!’..), Franse moeders zijn minder te spreken over de support (..‘elke professional zei weer iets anders’.. ‘ik heb überhaupt geen hulp gehad’..). De auteurs concluderen dat voor Franse moeders een gezondheidszorgsysteem nodig is met goede antenatale voorlichting en adequate, eenduidige en laagdrempelige postnatale begeleiding.

TIP: Lees ook het recente onderzoek van Generation R naar de verschillen in borstvoedingsgedrag tussen verschillende etnische groepen in Nederland. Directe link naar de samenvatting op de website van J Epidemiol Community Health.