Walsh J, Mahony R, Armstrong F et al. Ethnic variation between white European women in labour outcomes in a setting in which the management of labour is standardised – a healthy migrant effect? BJOG 2011;118:713-718

Deze studie werd in 2008 uitgevoerd in The National Maternity Dublin (tertiar ziekenhuis) om te onderzoeken of West-Europese vrouwen minder complicaties hadden tijdens de geboorte dan vrouwen uit Ierland zelf, als er een gestandariseerd beleid durante partu gevoerd werd.
Geïncludeerd werden alle primigravida ≥ 37 weken; geëxcludeerd werden vrouwen met een primaire sectio, een onbekend BMI en doodgeboorte. Data werden door twee onafhankelijke personen ingevoerd in de database.
Maternale afkomst werd gehaald uit de gegevens van de eerste antenatale controle. De primaire uitkomstmaat was de zwangerschapsduur ten tijde van de partus. Van de 4.162 nulliparea in 2008 voldeden er 3.431 aan de primaire inclusiecriteria. Na exclusie bleven er 2.045 Ierse en 511 Oost-Europese vrouwen over. Oost-Europese vrouwen waren jonger (27 versus 29 jaar) en hadden een lager BMI (7% versus 15%) dan Ierse vrouwen. Oost-Europese vrouwen bevielen vaker spontaan (75% versus 66%, p < 0.001), vaker vaginaal (91% versus 84%, p< 0.001), vaker voor de 42 weken, werden minder vaak bijgestimuleerd (45% versus52%, p< 0.05) en bevielen minder vaak per sectio (4.7% versus 8.7%, p< 0.05) dan Ierse vrouwen. Er was geen verschil in geboortegewichten, ook niet in macrosomie, van kinderen geboren in beide groepen. De hypothese werd bevestigd dat er sprake is van een ‘healthy migrant effect’ voor Oost-Europese vrouwen voor wat betreft obstetrische uitkomsten in Ierland.

Directe link naar de samenvatting in BJOG