Op 4 juni is Manon van Eijsden als eerste AIO van de ABCD-studie gepromoveerd op haar proefschrift: “Ethnicity, nutrition, and pregnancy: food for thought”. Op 4 juni is Manon van Eijsden als eerste AIO van de ABCD-studie gepromoveerd op haar proefschrift: “Ethnicity, nutrition, and pregnancy: food for thought”. Doel van het promotieonderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke rol van voeding in de verklaring van etnische verschillen in geboortegewicht. Een greep uit de voornaamste resultaten en conclusies: Voor zowel de 1e als 2e generatie allochtone vrouwen gold dat het geboortegewicht van hun kinderen (gestandaardiseerd voor zwangerschapsduur) gemiddeld 21 tot 255 gram lager was dan dat van Nederlandse kinderen.

Ook observeerde de promovenda grote verschillen in voeding(status) naar etniciteit: vrouwen van Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst hadden lagere n-3 en hogere n-6 vetzuurconcentraties, en gebruikten minder vaak foliumzuursupplementen. Desondanks lijkt voeding in geringe mate verschillen in geboortegewicht tussen etnische groepen te kunnen verklaren. De belangrijkste factoren die de geboortegewichtverschillen verklaarden, waren de zogeheten constitutionele factoren, zoals de leeftijd, lengte en pariteit van de moeder en het geslacht van het kind. Dat neemt echter niet weg dat aandacht voor gezonde voeding op individueel niveau van belang is. Ook concludeert de promovenda dat nuance geboden is bij het onderzoeken van etnische verschillen in gezondheid en ziekte, en de ontwikkeling van interventies.

Afhankelijk van het specifi eke vraagstuk spelen drie factoren een rol: ras/genetische constitutie, sociaalculturele oriëntatie en migratiestatus. Met welke concepten rekening moet worden gehouden, hangt af van de specifi eke onderzoeksvraag en de mate waarin ze bijdragen aan het gezondheidsprobleem. Resteert de vraag in welke mate de etnische verschillen in geboortegewicht en de determinanten daarvan, relevant zijn voor de verschillen in de latere gezondheid. Daarvoor moeten we wachten op de uitkomsten van de vervolgstudies van de ABCD-groep.