Oorzaken van atopische aandoeningen

Het KOALA-onderzoek van de Universiteit Maastricht is het derde grote geboortecohortonderzoek in Nederland, naast Generation R en de ABCD-studie. De nadruk van het KOALAonderzoek ligt op de zoektocht naar de oorzaken van het ontstaan van atopische aandoeningen (eczeem, allergie, astma). Daarbij hebben de onderzoekers in deze eerste fase vooral gekeken naar het belang van leefstijl, darmflora en moedermelk.

Ten behoeve van het onderzoek worden ruim 2500 kinderen gevolgd vanaf de zwangerschap tot de schoolleeftijd. De data uit de eerste twee levensjaren van deze kinderen zijn inmiddels verwerkt, wat een schat aan informatie heeft opgeleverd.

Een greep uit de belangrijkste resultaten: Geruststellend is dat vaccinaties in de eerste 6 maanden niet gepaard gingen met een hoger risico op eczeem of piepen op de borst. Wel is er een verband aangetoond tussen het gebruik van antibiotica in de eerste zes maanden en latere klachten van piepen op de borst. Dit duidt mogelijk op een nawerking van infecties waarvoor antibiotica wordt gebruikt, ook na de genezing. Het verband werd zelfs gevonden voor antibioticagebruik door de moeder tijdens de borstvoeding. Er zijn geen statistisch significante verbanden gevonden tussen antibiotica en andere atopische aandoeningen.

Een vaginale thuisbevalling, gevolgd door borstvoeding, heeft een positieve invloed op de samenstelling van de darmflora (hoogste aantallen bifidobacteriën en laagste aantallen C difficile en E coli). Het onderzoek heeft eveneens bevestigd dat de samenstelling van de darmflora van grote invloed is op de ontwikkeling van het afweersysteem.

Ischa Kummeling promoveert op 8 maart aanstaande op het leefstijlonderzoek van KOALA en John Penders promoveert 30 maart op het deelonderzoek over darmflora. In de komende periode wil het KOALA onderzoeksteam, dat onder leiding staat van dr. Carel Thijs, de resultaten van de afzonderlijke onderzoekslijnen verder analyseren op dwarsverbanden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar blootstellingen tijdens de zwangerschap en borstvoeding, zoals infecties, roken en vetzuren in de voeding van de moeder, dit in relatie tot allergie, astma en overgewicht bij het kind.

Op Kennispoort Verloskunde staan de samenvattingen van de vijf internationale publicaties tot nu toe.