Het gebruik van antidepressiva in de zwangerschap verhoogt het risico op vroeggeboorte en groeivertraging. Onderzoek hiernaar werd in Amerika gedaan met de data van het ‘Slone Epidemiology Center Birth Defects Study’ (BDS).

Antidepressant use during pregnancy and the risk of preterm delivery and fetal growth restriction Sengwee T et al.
Journal of Clinical Psychopharmacology. vol. 29, nr. 6, december 2009
Directe link naar de samenvatting van het artikel in Journal of Clinical Psychopharmacology

Het gebruik van antidepressiva in de zwangerschap verhoogt het risico op vroeggeboorte en groeivertraging. Onderzoek hiernaar werd in Amerika gedaan met de data van het ‘Slone Epidemiology Center Birth Defects Study’ (BDS). Geïncludeerd werden 6.026 zwangeren, die een gezond kind kregen tussen 1998 en 2008. Getrainde verpleegkundigen namen telefonisch een interview af over de periode van twee maanden voor de conceptie tot het einde van de zwangerschap. Geëxcludeerd werden vrouwen die meerdere antidepressiva gebruiken of die in de zwangerschap met antidepressiva waren gestart. Van de 5.961 vrouwen gebruikten 192 vrouwen SSRI’s (selective serotonin reuptake inhibitor), waarvan 106 vrouwen stopten in de zwangerschap.

Van vroeggeboorte was sprake bij 7,9% in de controlegroep, 8,9% in de SSRI-groep (OR 1,1 95%CI 0,6-2,0) en bij de 59 non-SSRI –gebruikers 15,3% (OR 2,2 ,95%CI 1,0-4,9). Van groeivertraging was sprake bij 7,2% in de controlegroep, 10,9% in de SSRI-groep (OR 1,7, 95%CI 1,0-2,7) en in de non-SSRI-groep 13,6% (OR 2,2 , 95%CI 1,0-4,9). De vrouwen die in het 1e trimester stopten met medicatie hadden dezelfde risico’s als de controlegroep. Van de vrouwen die SSRI’s continueerden na het 1e trimester beviel 10,5% prematuur (OR 1,3 95%CI 0,6-2,8) en had 17,4% een groeivertraging (OR 3,0 95%CI 1,7-5,5).

Geconcludeerd kon worden dat het hoogste risico op prematuriteit bestond bij vrouwen die non-SSRI’s gebruikten. Het hoogste risico op een groeivertraging hadden vrouwen die SSRI’s bleven gebruiken in de zwangerschap.