Over effectieve non-farmacologische behandeling van antenatale depressie is nog weinig bekend. Gelukkig vond deze in 2009 geactualiseerde Cochrane review wel effectieve behandelingen van postnatale depressie.

Dennis CL, Hodnett ED. Psychosocial and psychological interventions for treating postpartum depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD006116.
Directe link naar de samenvatting in Cochrane Library

Over effectieve non-farmacologische behandeling van antenatale depressie is nog weinig bekend. Gelukkig vond deze in 2009 geactualiseerde Cochrane review wel effectieve behandelingen van postnatale depressie. Postnatale depressie treft ongeveer dertien procent van alle nieuwe moeders. Veel van hen gebruiken liever geen medicatie vanwege de borstvoeding of neveneffecten.

De reviewers vonden zeven gerandomiseerde en twee niet-gerandomiseerde, gecontroleerde studies onder 956 vrouwen naar niet-farmacologische behandelingen van postnatale depressie. Psychosociale interventies (o.a. lotgenotencontact, niet-directieve counselling) en psychologische interventies (o.a. cognitief-gedragsmatige therapie en interpersoonlijke therapie) waren effectief in het verminderen van postnatale depressieve symptomen binnen één jaar postpartum. De interventies waren even effectief bij klinische diagnoses als bij diagnoses op basis van door de vrouwen ingevulde depressievragenlijsten.

De lange termijn effecten van de interventies moeten echter nog worden onderzocht. Ook zijn grotere onderzoeken nodig om precies te achterhalen welke type interventies effectief zijn en welke elementen daarin werkzaam zijn.