Crowther CA, Dodd JM, Hiller JE et al. Planned vaginal birth or elective repeat ceasarean: patient preference restricted cohort with nested randomised trial. PLoS Medicine 2012;9:e1001192
Directe link naar de gratis full text versie

Australische onderzoekers vroegen zwangere vrouwen die eerder een keizersnede hebben gehad, of zij nu bij voorkeur vaginaal (VAG) bevallen of via een electieve sectio (ES). Tussen november 2002 en mei 2007 zijn 2.323 vrouwen uit veertien ziekenhuizen geïncludeerd waarbij 1.225 vrouwen (53%) kozen voor VAG en 1.098 (47%) voor ES. Deze vrouwen waren meer dan 37 weken zwanger van een eenling zonder stuitligging-, en kwamen in aanmerking voor een vaginale bevalling.

Van de ES-groep beviel 2,1% uitein delijk toch vaginaal en van de VAG-groep kreeg 56,9% alsnog een keizersnede. De onderzoekers deden de analyses op basis van ‘intentionto- treat’ met correctie voor sociaaleconomische status, Body Mass Index en indicatie voor de eerdere keizersnede.

De kans op neonatale mortaliteit of ernstige neonatale morbiditeit tijdens de baring of voor ontslag uit het ziekenhuis was significant lager voor de ES-groep dan voor de VAG groep (0,9% versus 2,4%; RR 0.39: 0.19-0.80). Ook bloedverlies (meer dan 1.500 ml en/of bloedtransfusie) kwam minder vaak voor in de ES groep (0,8% versus 2,3%; RR 0.37: 0.17-0.80), zonder dat er een toename was in andere maternale of perinatale complicaties gedurende de ziekenhuisopname.

Zorgverleners en beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken om ‘evidence-based’ adviezen te ontwikkelen in de zorg voor vrouwen die eerder een keizersnede kregen. Gezien het verband tussen een sectio en toename in bloedverlies in eerdere studies is nader onderzoek wel gewenst.