Bent u nog niet zo ervaren in het aanleveren van teksten voor internationale vakbladen? Dan wijzen we graag op de subsite ‘Authors Home’, die Elsevier heeft opgezet voor auteurs. Slimme zet van ze, want de uitgever van circa tweeduizend vaktijdschriften heeft er immers baat bij dat onderzoekers goede artikelen aanleveren. Op de site vindt u teksten en online-presentaties over de goede voorbereiding van een manuscript, adviezen voor passend taalgebruik en instructies voor het structureren van een artikel.